Zahrada

Sníh na zahradě – zahradníkova radost i starost

Od   | 

Poslední dny přinesly sněhovou nadílku, která už není takovou samozřejmostí, jakou bývala za časů našich babiček. Není jistě proto na škodu připomenout, jaké výhody a problémy na zahradu sníh přináší. 

Pozor na hromady

Sníh na svých zahradách máme tendenci odhrnovat. Mnohem lepší nápad by byl ho nechat přirozeně ležet; je ale jasné, že člověk potřebuje i v zimě parkovat, vjíždět, vcházet a pohybovat se po zahradních cestách. Pozor potom tedy, abyste sníh nevršili na velkých hromadách. Potěší sice děti, které si postaví iglú, v případě takové kratochvíle však raději hromadu umístěte na zpevněný podklad. Trávník by se vahou haldy velmi dusil a ničil a nemusel by se na jaře vzpamatovat. Po zasněženém trávníku choďte co nejméně, pokud potřebujete převézt kolečko, použijte prkna. Sníh rovnoměrně rozložte kolem ovocných i okrasných stromků a na záhony. Lepší izolaci proti poškození rostlin mrazem, větrem a vysycháním půdy nenajdete. Když už jsou sněhu pouze zbytky, soustřeďte ho kolem stromů v kruhu, který vytvoříte pomyslným obtažením koruny. Právě tam se nacházejí nejjemnější kořeny, které nejlépe sají potřebnou vláhu. 

Sníh, který odklidíte z cestiček, přihrňte ke kořenům stromů. Dodáte jim tak potřebnou vláhu. Zdroj: Pixabay

Pozor na větve 

Mokrý sníh přetěžuje a láme větve, hlavně samozřejmě jehličnanů, které neopadaly a mnohem více sněhu se na nich tedy udrží. Týká se to třeba i vysokých tújí, kterým se pak často nevratně větve ohnou. Provádějte proto pravidelně kontroly zahrady, sníh ze stromů odstraňujte nebo slabé větve mladých stromků zajistěte. 

Pozor na těžký sníh na mladých větvích. Podložte je nebo vyvažte. Zdroj: Pixabay

Pozor na markýzy, střechy

Zdá se to být samozřejmé, ale všechny zasunovací markýzy a podobná jednoduchá sezonní stínění teras atd. musí být v zimě staženy. Vlhkost jim vůbec nesvědčí a nápor sněhu je většinou vyrve z jejich ukotvení. Divili byste se, kolik rodin si na zimu terasu má tendenci markýzou zakrývat, aby jim nenapršelo na krabice s cukrovím. Pokud nechcete zjara kupovat markýzu novou a opravovat fasádu, nedělejte to. Pokud nasněží opravdu hodně a sníh těžkne, zkontrolujte střechy altánů, zahradních domků, trvalého zastřešení teras, trvalé stříšky nad vchody. Zvládají nápor, nehrozí katastrofa? 

Markýzy jsou citlivé na vlhkost. V zimě je mějte vždy zcela stažené. Zdroj: Pinterest

Pozor na okus zvěří

Je-li krajina pod sněhem, stává se problém možného okusu zvěří aktuálnější, protože zvířata pozbývají většiny možností něco jiného k snědku sehnat. Použijeme králičí pletivo a kmeny a kmínky důkladně obmotáme a upevníme. Pokud už bychom objevili okus, použijeme štěpařský vosk a rány ihned dobře ošetříme a dále již stromek či keřík důkladně chráníme pletivem. 

Strom chráněný pletivem zdroj: Pixabay


You must be logged in to post a comment Login