Architektura a design

Nebojte se postavit dům ve svahu. Odměnou vám bude rozhled a výhledy do okolí!

Od   | 

Máme-li pozemek pro stavbu rodinného domu na svahu, je to šance na krásné bydlení s nádhernými výhledy, ale přichází i problém s náročností vlastního řešení. Aby dům dobře provozně sloužil a abychom nestrávili většinu času pobíháním po schodech v domě, musí se velice pečlivě navrhnout umístění domu na pozemku a hlavně se rozmyslet, jak budeme dům užívat a jaké prostorové a provozní vazby v domě preferujeme.  

Příjezdová komunikace je v tomto případě shora. Další fotografie z této stavby najdete zde

Je dobré si představit, jak budeme v domě žít, jaké činnosti nás tu čekají, kolik obyvatel tu bude žít, které prostory budeme vyžívat hodně často a které méně. Je nutno koncepci, uspořádání a provoz domu nejprve důkladně promyslet, aby nás v konečném důsledku několikaúrovňové bydlení neobtěžovalo.

Budeme-li se držet několik zásad, můžeme být bohatě odměněni nevšedním bydlením v symbióze s přírodou, kterou si můžeme osobitým řešením svahu přivést až téměř do domu.

I na svažitém pozemku se musí dodržovat legislativní pravidla o odstupových vzdálenostech od hranic pozemku,  o podmínkách denního osvětlení a oslunění, o dodržení obecně technických podmínek na výstavbu, o dodržení regulativů územního či regulačního plánu obce atd. Také je nutno respektovat možnosti napojení na inženýrské sítě a v neposlední řadě podmínky geologie. To jsou vstupní informace k pozemku, kterými se musíme zabývat nejprve.

Důležité dále je, zda je pozemek z komunikace přístupný ze shora,  či od spodní hranice.

Pokud se nastupuje od komunikace na horní část pozemku, bude s tím třeba počítat i u řešení dispozičního uspořádání vlastního domu. To znamená, že v horní části domu se umisťují garáže, garážová stání a vstupní prostory do domu, předsíně, šatny, chodby.  Dále bychom si měli rozmyslet,  jak často a v jakých časových intervalech  budeme používat kuchyň, jak využívat hlavní obytné prostory, pracovny, relaxační místnosti, bazény a podle frekvence a největšího využívání je rozmístit tak, abychom se k nim dostávali snadno a co nejkratší cestou.

Pokud je přístup k pozemku pod svahem, i zde musíme nejdříve umístit garáže a vstupní prostory. Musíme si uvědomit, že nástup k dalším obytným prostorům se bude odehrávat do schodů. V nejvyšší části by se měly pro náročnost umisťovat ty prostory, které budeme používat s menší frekvencí.

Důležitá je také orientace domu na pozemku a možnosti rozmístění oken do boků domu kvůli vzdálenosti od hranic pozemku. Okna do boku domu nabízejí větší škálu možností řešení dispozice.   

Stejně důležité jako dispozice domu samého je vyřešit terasovitě pozemek kolem něj tak, aby se stal obytnou součástí našeho bydlení. Každý pozemek v určitém prostředí nám nabízí možnosti uspořádání vlastního terénu. Pomocí teras, schůdků, zídek, palisád, pěšinek, chodníčků a také umístěním skalek, vysazením vhodné zeleně a dřevin  nás zahrada v konečné fázi odmění nevšedním výhledem do krajiny a hlavně vnímáním  denní spolunáležitosti s přírodou.

Dům je koncipován tak, aby v území splýval s přírodou.

Dům je koncipován tak, aby v území splýval s přírodou. Další fotografie z této stavby najdete zde


You must be logged in to post a comment Login