Rady a tipy

Jak reklamovat vyúčtování služeb v bytě?

Od   | 

Vyúčtování služeb, energie či nájemné v bytě je často spojeno s velkým stresem. Každý se bojí, že bude mít nedoplatek. Ať už bydlíte ve vlastním, v nájemním bytě nebo v družstevním, nemusíte s vyúčtováním záloh souhlasit. Jak v takovém případě postupovat a co když se roční vyúčtování opozdí?

Koupelnový radiátor může mít připojení do elektrické sítě, takže si zatopíte, jen když opravdu potřebujete. Zdroj: Zehnder

Obvykle se mezi poskytované služby řadí dodávky tepla, vody, odvádění odpadních vod, energie ve společných prostorách, poplatky za odvoz odpadu, úklid, elektřina a plyn. Za většinu zmíněných služeb platíte měsíční zálohy a vždy jednou za rok, po skončení zúčtovacího období, se vám zálohy vyúčtují podle skutečné spotřeby. Výsledkem je obávané vyúčtování s doplatkem nebo nedoplatkem. V případě nájemního bydlení je obvykle domluvené, jaké služby pronajímatel nájemci zajišťuje. U nájmů na dobu neurčitou nebo se smlouvou na několik let je výhodnější, aby si energie přepsal nájemník na sebe. Nájem na pouhých několik měsíců se úplně nemusí vyplatit, už jen s ohledem na nutnou administrativu.

Námitky podejte do 30 dnů

Přišlo vám vyúčtování a potřebovali byste vědět, z čeho poskytovatel služeb vycházel? Nebojte se požádat o podklady, ze kterých informace získal. Máte právo do nich nahlédnout a stejně tak můžete požadovat doložení nákladů za jednotlivé služby a chtít vysvětlit, jakým způsobem byly služby rozúčtovány a na jakém základě byly stanoveny zálohy na služby. Nikdo vám také nesmí bránit v pořízení kopií podkladů. Jestliže máte nějaké námitky, můžete je podat do 30 dnů od doručení vyúčtování. Poskytovatel má na jejich vyřízení opět lhůtu 30 dní a počítá se ode dne doručení.

Co když se vyúčtování služeb nebo vyřízení reklamace zpozdí? Můžete po společnosti požadovat zaplacení pokuty ve výši 50 Kč za každý den prodlení. 

Do vyúčtování a všech podkladů máte právo kdykoliv nahlédnout a dokonce si je i zkopírovat. Zdroj: Pexels

Plyn a elektřina mají zvláštní pravidla

Reklamace vyúčtování u dodavatelů plynu a elektřiny se řídí obchodními podmínkami, které jste odsouhlasili při podpisu smlouvy s dodavatelem. Informace o způsobu provedení reklamace najdete jistě na stránkách poskytovatele a často jsou podmínky přiloženy rovnou i u samotného vyúčtování. I když ji můžete podat prostřednictvím telefonického hovoru, je lepší písemná forma. Máte v ruce důkaz, že dopis skutečně odešel. Na vyřízení reklamace má dodavatel 15 kalendářních dnů od doručení dopisu. Pokud ji uzná jako oprávněnou, musí rozdíl v platbách vyrovnat do 30 kalendářních dnů. Za nedodržení lhůty hrozí pokuta. V případě elektřiny jde o 600 Kč za každý den prodlení až do maximální částky 24 000 Kč. U plynu je to 750 Kč za den až do 7 500 Kč.

Někdy také dojde k situaci, kdy poskytovatel elektřiny nebo plynu reklamaci nevyřídí vůbec a nereaguje. V takové chvíli se můžete obrátit na Energetický regulační úřad a vyúčtování elektřiny a plynu se může dostat až k soudu.

Podání reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky na službách. Když později dojde k uznání, že reklamace byla oprávněná, bude vám zaplacená částka vrácena.

Nesouhlasí vyúčtování za plyn? Podejte reklamaci. Zdroj: Franke

Co má obsahovat reklamace vyúčtování?

Pokud má váš dodavatel služeb své vzorové formuláře na reklamaci, nemusíte nic řešit a jednoduše je použijete. U jiných poskytovatelů si jí napište sami. Na následující body nesmíte zapomenout.

  • Vždy uvádějte, že posíláte reklamaci.
  • Napište své jméno, adresu, číslo odběrného místa, zákaznické číslo, variabilní symbol na faktuře.
  • Uveďte důvod reklamace. Pokud jde o chybu výpočtu, chybné stavy měřidel apod. Nezapomeňte na argumenty a především důkazy.
  • Reklamujete-li stavy měřitel, musíte napsat i jejich čísla.
  • Podepsaný dokument pošlete poštou, ideálně doporučeně nebo s dodejkou. Máte větší jistotu, že dopis dorazí a můžete jeho doručení lépe kontrolovat.

Nebojte se uplatnit své nároky

Zdá se vám, že vyúčtování nesedí nebo jste si dokonce jistí? Nebojte se a reklamaci podejte. Jsou to vaše peníze, které zbytečně platíte a splést se klidně může i poskytovatel. V tomto ohledu je zároveň vhodné vést si svou evidenci spotřeby a pravidelně zapisovat stav měřidel. Nejen, že máte důkazy v případě nesrovnalostí, ale zároveň můžete neustále kontrolovat svou spotřebu.


You must be logged in to post a comment Login