Rady a tipy

Zvýšil vám pronajímatel nájemné za byt? Víme, podle jakých pravidel může postupovat

Od   | 

O tom, že může pronajímatel nájemci zvýšit nájemné, jistě víte. O zvýšení nájmu ale může rozhodnout i soud. Víte, jak velká může být valorizace? A co si pronajímatel dovolit nemůže?

Jak vysoké nájemné platíte? Zdroj: Pexels

Některé nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou – a to na dost krátkou dobu. Výjimkou nejsou smlouvy na čtvrt nebo půl roku. Pak není problém v případě zájmu o pokračování nájmu domluvit vždy novou výši nájemného. Pronajímatel tak může nájemné zvýšit, ale i snížit. I při pobytu, který trvá déle, se lze v případě dohody domluvit na co nejvyšším (v případě pronajímatele) a na co nejnižším (v případě nájemce) navýšení. V případě smlouvy na dobu neurčitou, případně na delší dobu určitou (5 a více let) však nelze hýbat výší nájmu jen podle svého přesvědčení. V tuto chvíli přichází na řadu občanský zákoník.

Trendy jsou svítidla z přírodních materiálů – a nezapomeňte: Vaše světla si z podnájmu můžete odnést jinam

Inflační doložka: Jak to funguje?

Nejčastější formou valorizace je zvýšení nájemného o inflaci. Obě strany se mohou domluvit na každoročním zvyšování nájemného – například ve formě inflační doložky. Je velmi důležité, jak je tato doložka formulována a podle jakých pravidel se míra inflace určuje. Do smlouvy nelze napsat, že se nájem zvýší o inflaci. Každý by se její výši mohl spočítat jinak. Je třeba počítat s údaji od Českého statistického úřadu.

I když se může inflace každý měsíc měnit, není možné, aby vám nájemné rostlo každý měsíc. Nájemné z bytu podle inflační doložky lze navýšit jen jednou ročně.

Co dělat, když se na inflační doložku zapomnělo?

Pokud si obě strany mechanismus zvyšování nájemného nedohodli, ale ani případné zvyšování nevyloučili, upravuje občanský zákoník postup, podle kterého se zvýšení nájemného navrhuje. Návrh na jeho zvýšení musí pronajímatel nájemci předložit písemně. Pro zvýšení pak platí tyto limity:

  • Maximem je srovnatelné nájemné, které je obvyklé pro danou oblast. Výpočet se provádí podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
  • Nájemné nesmí být zvýšeno o více než 20 procent, započtena jsou všechna předchozí zvýšení za poslední tři roky.

To znamená, že i když je vaše nájemné poloviční oproti tomu, co je v daném místě obvyklé, stejně se vám nemůže zdražit o více než 20 procent z dosavadní výše nájemného. A pokud se vám minulý rok zvýšilo nájemné o 10 procent, v dalším roce může jít o navýšení maximálně 10 procent.

Nájem se může zvýšit o 20 procent jednou za tři roky. Zdroj: Pexels

Když nájemce se zvýšením nájmu souhlasí

Pokud nájemce se zvýšením nájemného souhlasí, musí jej ve zvýšené podobě platit počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu na zvýšení nájemného. Pokud nájemce souhlasí, znamená to, že ještě další dva měsíce platí nájemné v původní výši, nové až v třetím měsíci.

Když nájemce se zvýšením nájmu nesouhlasí

Pokud nájemce v písemné formě nesdělí pronajímateli do dvou měsíců od doručení jeho návrhu na jeho valorizaci, že souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout, aby o zvýšení nájemného rozhodl soud. Pronajímatel má 3 měsíce, aby k soudu podal žalobu proti nájemci.

Nevýhodou může být fakt, že se soudní spory často vlečou celá léta. Pokud ale pronajímatel soud vyhraje, soud zvýší nájemné zpětně. A vzniklý dluh bude muset nájemce doplatit. Zde může být navýšení vyšší než dvacetiprocentní limit.

Zdroj: penize.cz, finance.cz, Občanský zákoník

Podpořte vintage styl vhodnými světly

 

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login