Rady a tipy

Vaše studna, váš vodovod, vaše voda? Ne tak docela

Od   | 

Sucho je stále větší a větší a některé obce a města musí sahat k velice nepopulárním opatřením. Třemi nejznámějšími jsou zákaz zalévání a napouštění bazénů pitnou vodou z vodovodního řadu; zákaz odběru vody z vlastní studny v některé dny a období a omezení odebíraného množství, což se čím dál více vyskytuje hlavně u nově povolených studní, a konečně  zákaz čerpání povrchové vody. Tyto zákazy platí v současné době na mnoha místech České republiky. Jak se v nich vyznat a co tedy můžeme a nemůžeme?

Obec vám nemůže zakázat čerpat vodu, vodoprávní úřad ano.

Zákaz zalévání trávníků, mytí aut a napouštění bazénů pitnou vodou aktuálně platí v mnoha obcích napříč republikou. Každá obec může mít vyhlášku formulovanou trochu jinak – například se zalévat nesmí pouze trávníky, záhon s rajčaty nevadí; nebo se nesmí zalévat vůbec. Někde platí limity na odběr domácnosti denně. Nedodržení vyhlášky mohou obce zjišťovat například mimořádnými odečty a svědectvími a pokud se nedodržení prokáže, mnohde hrozí pokuta, často až ve výši 50 000 Kč. Vymahatelnost této vyhlášky je ovšem bohužel obecně špatná, neboť se jedná jen o takzvané opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

U nových studen můžete dostat i překvapující omezení

Ani studna není zárukou

Zakázat odebírat vodu z vaší studně vám nemůže obec, ale vodoprávní úřad, rovněž takzvaným opatřením veřejné povahy, tentokrát podle vodního zákona. K tomuto opatření by se mělo přistupovat naprosto výjimečně, ale stává se tak. Zcela jinou kapitolou je ale skutečnost, že už při stavebním povolení na vrt či studnu (které má v kompetenci stavební úřad) můžete dostat hodně překvapující omezení (protože v minulosti nic takového nebývalo zvykem). Třeba můžete mít v povolení napsáno, že smíte čerpat jen určitý počet dní v roce (např. 90), ne při vyhlášeném suchu (pak studna či vrt v podstatě ztrácí smysl), tolik a tolik litrů denně a podobně. Také vám může být nařízeno osadit studnu vodoměrem, aby se tyto podmínky daly kontrolovat.

 

Velmi dobře se tedy informujte na místním stavebním a vodoprávním úřadě, jaká omezení se novým studním a vrtům ukládají, aby pro vás měla nákladná stavba vůbec smysl.

 

Zaléváte-li vodou z řeky nebo potoka pomocí čerpadla budete potřebovat povolení

Zákaz vzít vodu z řeky či potoka

Konečně třetím druhem zákazu je ten, který nebude trápit většinou ani tak domácnosti, jako spíše zemědělce a majitele sportovišť, které se vodou z toků často kropí – a to je zákaz odběru povrchových vod. Znamená to, že z některých toků nesmíte odebrat vodu na nejrůznější účely. Mimochodem, zde je dobré vědět, že pokud z potoka pod chatou nosíte konve vody na zálivku a zákaz odběru vody neplatí, žádné povolení nepotřebujete – ale pokud byste totéž dělali čerpadlem, už potřebujete takzvané vodoprávní povolení.


You must be logged in to post a comment Login