Technika v domácnosti

Tepelné čerpadlo je dobrou volbou z hlediska úspor nákladů na vytápění

Od   | 

Tepelné čerpadlo je nejen moderní, ale také ekologické topné zařízení, které umožňuje velmi efektivní způsob vytápění domu a přípravy teplé užitkové vody.

Tepelné čerpadlo sníží náklady na vytápění

Náklady na vytápění domu a ohřev teplé užitkové vody tvoří minimálně 60 % všech nákladů souvisejících s provozem rodinných domů. Není divu, že v této situaci stále více lidí hledá alternativní a především provozně levnější zdroje vytápění domů, aby v tomto ohledu získali co největší úspory. Obnovitelné zdroje energie jsou atraktivní myšlenkou a jedním z nejčastěji volených řešení tohoto typu je tepelné čerpadlo. Volba tohoto typu topného systému může být výhodná nejen z hlediska ekologie, ale také nízkých provozních nákladů a mimořádného komfortu používání tepelného čerpadla.

Zateplení domu a tepelné čerpadlo

Při plánování instalace ústředního vytápění domu s tepelným čerpadlem je třeba vzít v úvahu dvě důležité věci: plošné vytápění a dobrou izolaci budovy, která výrazně zlepší výkon systému podlahového vytápění nebo jiného typu povrchu vytápění domu.

Je vhodné si uvědomit, že právě vhodná tepelná izolace domu ovlivní rozhodování ohledně výběru tepelného čerpadla z hlediska jeho velikosti a výkonu. To má přímý vliv na konečné náklady celé investice v podobě instalace tepelného čerpadla. Účinnost provozu tepelného čerpadla přímo závisí na teplotě topné vody. Co je důležité, bude efektivnější, pokud potřebujete vytopit i velký dům, ale s potřebou tepla 30-40 W/m2 než malou budovu, která vyžaduje až 100 W / m2.

To je obvykle případ starých, nezateplených domů. Pokud se co nejvíce sníží tepelné ztráty, pak to udělá menší čerpadlo a menší spodní zdroj čerpadla. Druhou důležitou otázkou je povrchové vytápění.

Výběr čerpadla je důležitý

Obvykle se bude jednat o podlahové vytápění, ale do místností, jako je koupelna, bude vhodnější stěnové nebo stropní vytápění, vzhledem k relativně malé podlahové ploše, kterou pokrývá vana nebo sprchová vanička. Oprávněnost tohoto typu domácí instalace ústředního vytápění vyplývá ze specifičnosti provozu tepelného čerpadla jako je tepelné čerpadlo vzduch voda. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zdaleka nejjednodušší způsob instalace tepelného čerpadla, protože spodním zdrojem je vzduch. Výměník s ventilátorem stačí nainstalovat mimo dům a zdroj tepelného čerpadla je téměř hotový. Toto řešení je velmi oblíbené díky jedné nepopiratelné výhodě: vzduch je dostupný v jakémkoli množství a všude, nezáleží na velikosti pozemku ani na půdních a vodních poměrech na něm panujících.

Přestože nabídka trhu obsahuje modely tepelných čerpadel, které dokážou vyrábět topnou vodu o teplotě až 70 °C, nejvyšší účinnost a účinnost zaručují tepelná čerpadla, která poskytují topnou vodu o teplotě 30-40 °C.

To je nesmírně důležité v souvislosti s podlahovým vytápěním, u kterého je důležité, aby topná voda o teplotě kolem 40 °C splnila svou funkci. Je vhodné připomenout, že v případě podlahové krytiny nepřekračujte teplotu 45-50 °C, abyste podlahu nepřehřáli. V kombinaci s tepelným čerpadlem bude nutné tyto hodnoty snížit. Při návrhu systému vytápění domu s tepelným čerpadlem je třeba počítat s určitými úpravami, a to zmenšením vzdálenosti mezi topnými trubkami a zvětšením průměru trubek.


You must be logged in to post a comment Login