Rady a tipy

Reklamace, slevy, ale i záruka budou plné změn. Další novinky, které na vás čekají

Od   | 

O tom, jak se mění pravidla reklamace a vrácení zboží, jsme vám už psali. Změn však proběhlo tolik, že vám přinášíme seznam dalších. Jak to bude s lhůtou pro dodání zboží, personalizací cen nebo třeba uzavíráním smluv po telefonu?

Lhůta pro dodání zboží

U některých e-shopů bývá lhůta pro dodání zboží nejasná. Pokud nebude ujednán čas plnění, prodávající musí odevzdat věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději ale do 30 dnů.

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní. Zdroj: pexels.com

Důležitá je povinnost dodat zboží ve sjednaném čase – ten může být kratší než 30 dnů. Třeba když obchodník slíbil dodání do 3 dnů. Obě strany se mohou předem dohodnout i na lhůtě delší než 30 dnů. Pokud je prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit.

Bez dodatečné lhůty může kupující od smlouvy odstoupit jen ve třech situacích:

  • prodávající odmítl splnit závazek,
  • plnění v určitém čase je nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy (například svatební šaty musejí přijít do data konání svatby),
  • kupující sdělit prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Kam pro stolní lampy?

Personalizace cen

Pokud obchodník přizpůsobuje cenu osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, musí jej o tom informovat. Kupující si musí být vědom rizika navýšení ceny.

Některé e-shopy nabízejí svým zákazníkům odlišnou cenu podle toho, odkud k nim přišel. Tomu, kdo přijde přímo, ukáže vyšší cenu než těm, kteří přišli přes srovnávač. Obchodník totiž očekává, že když se někdo rozhodne nakoupit přímo u něj, může si dovolit vyšší cenu. Při využití srovnávače je zjevné, že dá přednost nižší ceně.

Ceny se mohou lišit i podle toho, kolikrát daná osoba e-shop navštívila. Personalizace cen probíhá na základě analýzy nákupního chování. Zatímco některé praktiky jsou legální, jiné jsou diskriminací spotřebitele. Například, když uživateli s dražšími produkty, které vlastní nabídne vyšší cenu, protože u něj předpokládá vyšší kupní sílu.

Povinnost se netýká změn cen, které probíhají dynamicky a v reálném čase, ale jsou plošné pro všechny uživatele.

Nakupujete přes internet? Zboží by mělo být dodáno do 14 dnů. Zdroj: pexels.com

Uzavírání smluv po telefonu

Smlouva, kterou sjednáte ústně po telefonu, začne platit až ve chvíli, kdy ji odsouhlasíte také písemně. Lidem to umožní získat více času k uvědomění si, že smlouvu po telefonu vůbec sjednali. Mají se v klidu seznámit s její podobou. Omezí to případy, kdy prodejci využívají nejednoznačné formulace, nátlak či moment překvapení.

Nabídka, která bude učiněna po telefonu, musí být spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrzena spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Smlouva je platná až po písemném souhlasu. I nadále máte 14 dní na odstoupení od smlouvy.

Pokud smlouvu uzavřete mimo obchodní prostory (podomní prodej), máte na odstoupení od smlouvy dokonce 30 dnů.

Objednávkové tlačítko a všeobecné smluvní podmínky

E-shop musí výslovně informovat zákazníka, že se objednávkou zavazuje k zaplacení zboží. Novela pak rozšiřuje také povinný obsah všeobecných obchodních podmínek – nově musí obsahovat také adresu sídla a telefonní kontakt. Pokud existují, tak i e-mailovou adresu či údaje o poprodejním servisu a jeho podmínkách.

Zdroj info: programia.cz, advokatnidenik.cz, podnikatel.cz

 

Nástěnná svítidla okoření domov

 

 


You must be logged in to post a comment Login