Články

Okamžitá výpověď z nájmu? Nejprve máte možnost na nápravu

Od   | 

Výpověď z nájmu bytu je vždy citlivou záležitostí, obzvláště pokud je udělena bez výpovědní doby. Nicméně § 2291 občanského zákoníku umožňuje pronajímateli vypovědět nájemci bytu závažným způsobem bez zbytečného odkladu, pokud porušuje své povinnosti.

Nájemní bydlení pro vás znamená několik povinností. Zdroj: Canstockphoto

To však neznamená, že je situace neřešitelná. Existuje možnost nápravy, která umožňuje nájemci napravit chyby, a zachránit tak svůj nájem. Podívejme se podrobněji, co tato situace znamená a jaké jsou vaše možnosti.

Okamžitá výpověď: bez výpovědní doby, ale s možností nápravy

Pronajímateli umožňuje právní rámec udělit okamžitou výpověď nájemci, který závažně porušuje své povinnosti. Tato výpověď nemá výpovědní dobu, což znamená, že nájemce musí byt opustit ihned po jejím doručení. Avšak § 2291 občanského zákoníku mu také poskytuje možnost nápravy. Nájemce má šanci napravit své chyby, a vyhnout se tak ukončení nájmu.

Výzva k nápravě: podmínka pro okamžitou výpověď

Důležitou součástí procesu výpovědi je výzva k nápravě. Pronajímatel musí nájemci sdělit, v čem porušuje své povinnosti, a dát mu přiměřenou dobu na jejich napravení. Bez této výzvy nemůže být výpověď považována za platnou. Je to jakýsi právní krok, který nájemci umožňuje předcházet ukončení nájmu.

 

Úsporná umyvadlová baterie. Která to je?

 

Společný nájem: podíl obou manželů na riziku

V případě společného nájmu manželé sdílejí odpovědnost za dodržování podmínek nájmu. To znamená, že oba manželé musí být informováni o jakýchkoli krocích týkajících se nájmu a výpovědi. Výzva k nápravě musí být adresována a doručena oběma manželům, aby byla považována za platnou.

Možnost nápravy jako klíč k udržení vašeho bydlení

Nájemce má po obdržení výzvy k nápravě příležitost ukázat svou ochotu napravit chyby. To může zahrnovat například doplacení dlužného, nájmu nebo odstranění jiných závad. Pokud nájemce jedná v souladu s výzvou a napravuje své chyby, může se vyhnout ukončení nájmu.

V případě společného nájmu je důležité, aby manželé spolupracovali na řešení a obraně proti výpovědi. Všechny kroky týkající se nájmu by měly být konzultovány a řešeny společně. To zahrnuje i podání žaloby proti výpovědi, pokud je to nezbytné.

Zdroj: mesec.cz, muj-pravnik.cz

 

Kam (ne)jen pro nástěnná svítidla?

 

 


You must be logged in to post a comment Login