Rady a tipy

Nový poplatek pro odběratele elektřiny: Vznik Elektroenergetického datového centra přináší i výhody

Od   | 

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a decentralizací energetiky se stává potřeba sdílení velkého množství dat mezi jednotlivými subjekty stále důležitější. Proto stát plánuje vytvoření Elektroenergetického datového centra, které bude sloužit právě pro tento účel. Nicméně s jeho vznikem přichází i nový poplatek pro odběratele elektřiny, který se bude promítat na faktuře. Jaký bude tento poplatek a co to znamená pro běžné spotřebitele elektřiny?

Probíhající legislativní změny mají Česko posunout k decentralizaci energetických zdrojů. Zdroj: Canstockphoto

Od roku 2024 bude v Česku zavedena nová položka v účtování za elektřinu zahrnující cenu za provoz Elektroenergetického datového centra (EDC). Centrum bude sloužit k výměně dat mezi subjekty v energetice. Tato cena bude součástí regulované části ceny elektřiny a bude hrazena odběrateli energie prostřednictvím jejich účtů za elektřinu. I když investice do vzniku EDC bude financována z Národního plánu obnovy, provoz bude hrazen odběrateli. Distributoři elektřiny již mají představu o výši této částky. Platit by se mělo od ledna 2024.

Kam pro svítidla?

 

Jaká bude výše poplatku?

Mluvčí PRE, Petr Holubec, tvrdí, že poplatek by měl činit zhruba 50 Kč ročně na jedno odběrné místo, což představuje měsíčně 4,16 Kč. Distributor EG.D říká, že výše poplatku bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele informačních a komunikačních technologií. Mluvčí této společnosti, Roman Šperňák, odhaduje poplatek na řádově jedno promile celkové ceny elektřiny. Stejného názoru je i mluvčí Skupiny ČEZ, Soňa Holingerová, která očekává, že poplatky by neměly překročit řádově jedno promile celkové ceny elektřiny.

Výše poplatku je symbolická. Zdroj: Canstockphoto

K čemu bude Centrum sloužit?

Elektroenergetické datové centrum bude provozovat trojice distributorů elektřiny, tedy ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D, spolu se společností ČEPS, která zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy. Původně se plánovalo, že vznik Centra bude řešit novela energetického zákona až později, ale vláda se rozhodla pro jeho dřívější realizaci. EDC bude umožňovat sdílení elektřiny napříč distribučními soustavami a bude zajišťovat datovou podporu pro plné zavedení role aktivního zákazníka. Snahou o dřívější vznik EDC může být také urychlení získání dotace z peněz EU, jak uvedla Eliška Beranová vedoucí legislativní pracovní skupiny Unie komunitní energetiky.

Aktivní zákazník je klíčovým prvkem při transformaci evropské energetiky. Tento nový koncept nabízí příležitosti pro vznik nových řešení, jako jsou technologie umožňující automatizovanou spotřebu elektřiny podle podílu obnovitelných zdrojů na trhu, mikrosítě zvyšující využití místních zdrojů energie a efektivní budovy nabízející zdravé prostředí pro bydlení a práci. Flexibilita a agregace pomohou s integrací solární a větrné energie do sítě.

Decentralizace energetiky by znamenalo snížení měrných nákladů pro její přepravu a distribuci. Zdroj: Unsplash

Výhody plynoucí ze vzniku Centra

Centrum má hlavně sloužit k přenosu dat mezi obchodníky a distributory, což je nutné pro celkovou transformaci energetiky s vysokou decentralizací a digitalizací. To zahrnuje přenosy velkých objemů dat a potřebu sdílet je mezi distribučními sítěmi různých provozovatelů. EDC je také potřeba pro zapojení více obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, protože zákazníci se mohou také stát dodavateli elektřiny. Novela energetického zákona má podpořit vznik komunitní energetiky, která umožní sdílení energie zelených zdrojů mezi domácnostmi, školami a úřady. Součástí novely je definice aktivního a zranitelného zákazníka, což distributorům zakazuje odpojení některých skupin lidí od energií v případě výpadku elektřiny. Jedná se zejména o osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo příspěvek na péči ve stupni III a IV nebo lidi na plicní ventilaci.

Obnovitelné zdroje energií jsou čím dál více populárnější. Zdroj: Pixabay

Zdroj: PRE, ČEZ, MPO

 

Která ruční sprcha má nejnižší spotřebu vody?

 

 


You must be logged in to post a comment Login