Rady a tipy

Nenaleťte při koupi bytu. Prozradíme vám nejčastější chyby v dispozičním řešení.

Od   | 

Je až s podivem, že i v současné výstavbě najdeme byty, ve kterých dispozice neodpovídá běžnému provozu domácnosti. Projektanti se totiž nemusejí držet normou doporučující minimální rozměry místností a jejich návazností na sebe. Naštěstí však existují klientské změny, takže dostaneme-li se k projektu dříve, než je dokončen, můžeme si byt přizpůsobit vlastním potřebám. A na co si dát obzvláště pozor?

Při řešení orientace a uspořádání bytů se musí mimo jiné vycházet ze vztahujících se ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek zejména pak z Vyhlášky O technických požadavcích na stavby či Pražských stavebních předpisů. Také je třeba respektovat doporučenou normu ČSN 73 4301 Bytové domy.

Zdroj: Inpro design

U starší zástavby, kde jsou již dané podmínky uspořádání bytu, celkový vymezený prostor bytu, jeho orientace ke světovým stranám, umístění nosných zdí, zasituování vedení sítí apod., je složitější řešit chyby v dispozicí. Přesto to s určitým nadhledem a důvtipem samozřejmě jde. U nové výstavby jsou podmínky z platné legislativy většinou dodržovány. I tak ale byt řádně prohlédněte a soustřeďte se na nejmenší detaily. Je totiž několik chyb, které se při výstavbě stále opakují a které nesplňují normy.

 

Často se vyskytující chyby

Vezmeme-li to od vstupu, pak už ten bývá problematický. V rámci ušetření každého metru čtverečního se častokrát vstupuje rovnou do bytu. Chybí tedy i malá předsíňka, která by jasně vymezovala čistu a špinavou zónu. Je-li předsíň zachována, pak bývá velmi malá, takže se sem vejde minimální počet bot i bund a musejí se přesouvat do obytného prostoru. Tady nemají co dělat a navíc se sem vejdou na úkor jiného vybavení. 

Chybí vymezení vstupní zóny

V bytech také chybí obývací pokoj, pro setkávání rodiny a k odpočinku slouží pouze kuchyně. S tím souvisí i další chyba. Přes kuchyňský kout se vchází do obývacího pokoje a ložnice. Kuchyně, přestože je součástí hlavního prostoru, by měla být situována stranou. Kvůli hluku i pachu, který z ní vychází. Ideální variantou je možnost ji oddělit. Navazuje-li koupelna na ložnici, pak by to neměl být jediný přístup do této oázy odpočinku.

Do kuchyně je v tomto případě přímý pohled, tedy je vidět nepořádek, a zároveň sofa je situováno tak, že se sedí zády do prostoru.

A konečně poslední nešvary, týkající se koncepce celého bytu. Patří sem hodně dveří i oken, které mají za následek, že prostor půjde velmi špatně zařídit nábytkem. Někdy mají místnosti příliš vysoký strop, a přitom nedostatek půdorysné plochy. Ve výsledku máme impozantní pocit, ale pro bydlení nedostatek plochy.

Ke každé z vad, kterou je potřeba řešit, nutno přistupovat individuálně, a to jak z hlediska majetkoprávního, technického a hlavně z rozvahy, jaký je opravdu způsob optimálního využívání a provozu bytu. Je potřebné zvážit, kde je možno plochu místností ubrat, kde je možno změnit  jejich způsob užívání, kde možno prostory propojit, nebo uzavřít a pod.   

Velká okna a krb… Je-li to jedna z místností v domě, pak nevadí, jinak si se sofa a stolkem málokdo v běžném životě vystačí

Vyhlášky a norma “Bytové domy” pak stanovuje povinná příslušenství bytů, s podrobnými podmínkami, a to:

– vstupní prostor bytu

– prostor pro vaření

– prostor pro uskladnění potravin

– prostor pro osobní hygienu

– prostor pro umístění záchodové mísy

– prostor pro uložení úklidových prostředků

Izolace a častokrát i zvýšená podlaha prostor zmenší. Počítejte s tím dopředu.

Podkroví je půvabné, ale zařídit ho bývá náročné. Například v tomto případě by úložný nábytek zasahoval do oken. Využít tedy lze jen nízkou zídku

Nezapomeňte se soustředit na orientaci bytu vůči světovým stranám

Problematická však může být orientace bytu ke světovým stranám. A to i za splnění normativních podmínek oslunění celého bytu. U orientace obývacího pokoje na sever či severovýchod nám může pokoj v odpoledních hodinách připadat tmavý, chladný a neútulný, zvláště když je osluněn venkovní prostor. Sporadická je také orientace ložnice na jih, jihozápad a západ, a to proto, že slunce může prostory nevhodně rozpalovat před spaním. Také orientace kuchyně k těmto stranám a vystavení slunci představuje při vaření další narůstání teploty. I orientace celého bytu na jižní stranu není optimální. Souvislé oslunění všech oken a nemožnost příčného větrání bytu ústí pak v letních měsících v jeho nevhodné přehřívání.

Velká okna směrem na jih zajistí dostatek světla, nezapomeňte ale na jejich zastínění. Zdroj: Orsei

Doporučená orientace místností dle světových stran:

– na jih, jihozápad:  obývací pokoj, dětský pokoj

– na východ:  ložnice, pracovny, kuchyně

– na jihovýchod: dětský pokoj, obývací pokoj

– na západ: obývací pokoj, dětský pokoj

– na sever:  vstupní prostory, pracovny, kuchyně, WC, koupelna,

– na severovýchod:  pracovny, šatna, kuchyně, sociální zařízení

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login