Rady a tipy

Nájemník se odmítá vystěhovat? Víme, jak to vyřešit

Od   | 

Máte byt, který pronajímáte, vašemu nájemníkovi vypršela smlouva, ale on se odmítá vystěhovat? Ačkoliv jste v právu vy, jeho vystěhování se může protáhnout i na několik měsíců či let. Víme, co můžete udělat.

Pokud pronajímáte byt a nájem neprodloužíte, zaniká nájemní smlouva posledním dnem, který je v ní sjednaný. Nájemník má povinnost vám do té doby dům nebo byt předat k užívání a odstěhovat se. Co ale můžete dělat, když z bytu neodejde?

Nemovitost je odevzdaná až po předání klíčů. Zdroj: pexels.com

Předání bytu, když skončí nájem

Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a nedojde k jejímu prodloužení, končí pronájem uplynutím sjednané doby. Nájemce má povinnost odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt není považovaný za odevzdaný, když nájemník nevrátí klíče, i když už v bytě nic nemá. Absence klíčů brání majiteli v plném užívání jeho bytu. Další situací je to, když nájemník nevrátí klíče, ale ani se nevystěhuje.

Řešení je jen jedno

Z právního hlediska máte jen jednu možnost. Tou je žaloba na vyklizení. Na jejím základě vám soud potvrdí, zda existují důvody pro vyklizení. Soud tedy posoudí situaci, aby mohl dojít k závěru, že nájemní smlouva vypršela a nájemník nemá v bytě co dělat. Rozsudek musí nabýt právní moci. Nájemníkovo odvolání může proces prodloužit. Pokud rozsudek právní moci nabude, můžete jednat.

Návrh na vyklizení

Nyní můžete podat návrh na výkon rozhodnutí. Na jeho základě soud pověří exekutora, aby situaci začal řešit. Exekutor vyzve nájemce, aby byt vyklidil, a stanoví mu lhůtu. Pokud nájemce byt nepředá, přistoupí se k vyklizení za přítomnosti exekutora.

Máte problémového nájemníka? Zdroj: Canstockphoto

Vyklízení je však vaší starostí. Musíte to udělat vy, nebo ten, koho daným úkolem pověříte. Náklady na vyklizení rovněž platíte vy. Věci pak musíte uskladnit a bývalému nájemníkovi umožnit, aby si je mohl vyzvednout. Třešnička na konec – i náklady na uskladnění hradíte vy.

Po nájemníkovi žádejte náhradu

Dobrou zprávou zůstává, že náklady související s nuceným vyklizením bytu, vás opravňují vyžadovat po nájemníkovi finanční náhradu. Dále máte právo požadovat po bývalém nájemníkovi, aby vám zaplatil nájemné od doby skončení nájmu do doby vyklizení bytu. I zde ale platí, že když nájemník nic nezaplatí, musíte se soudit.

Může jít o situaci na několik let

To, co jsme popsali výše, je jediný způsob, jakým můžete nájemníka ze svého bytu vystěhovat. Soudní spory se však mohou proměnit v několikaleté tahanice. Pokud se rozhodnete situaci řešit jinak, můžete se dostat do problémů vy.

Pokud se rozhodnete vyměnit zámky ve dveřích nebo nájemníka vystěhovat vlastními silami, můžete porušit domovní svobodu.

Nájemník by vám měl zaplatit i nájemné za dobu od ukončení smlouvy po předání bytu. Zdroj: Canstockphoto

Notářský zápis jako preventivní řešení

Někdy jako prevence funguje, aby pronajímatel s nájemníkem sepsali kromě nájemní smlouvy také dokument, kterým se nájemník zaváže nemovitost vyklidit. Ideální je tento dokument provést ve formě notářského zápisu.

Zdroj: pravo.cz, penize.cz

 

 


You must be logged in to post a comment Login