Rady a tipy

Nájemní bydlení: Co v něm můžete a nemůžete dělat?

Od   | 

Za neshody mezi nájemci a pronajímateli může velmi často neznalost vlastních práv. Ta se čas od času lehce změní, spousta jich je však neměnná. Chystáte se bydlet v nájmu? Nebo budete naopak pronajímat? Pak byste měli vědět, na co máte v nájemním bydlení právo.

Byt je předán ve chvíli, kdy dostanete klíče. Zdroj: Pexels

Pokud se chcete vyhnout neshodám v oblasti nájemního bydlení, měli byste dobře znát svá práva. Jak je to s návštěvami u vás v bytě? Můžete v něm chovat zvíře? A co v případě, že vám výše zmíněné zakazuje smlouva?

Vaše svítidla si z nájemního bydlení můžete snadno převézt do nového. Trendy jsou lampy z přírodních materiálů

Kdy vám bude byt zpřístupněn

Ke zpřístupnění bytu většinou dochází v den, který si nájemce s pronajímatelem sjednají ve smlouvě. Pokud se tento den neurčí, pak se jedná o první den v následujícím měsíci poté, kdy začala platit nájemní smlouva. Za zpřístupnění bytu se považuje předání klíčů od domu a bytu (platí i pro kód či čip od domu).

Můžete v pronájmu podnikat?

Pronajímatel je povinen vám umožnit řádné užívání bytu – a to v souladu s nájemní smlouvou. V ní lze upravit, co je řádným užíváním smýšleno. Nájem v bytě je určen primárně k bydlení. Nelze ale vyloučit ani práci a podnikání. To znamená, že si nájemce může na adresu domu či bytu umístit sídlo, ale také zde svoji práci vykonávat. Typicky se jedná o kancelářskou činnost, která neruší okolní obyvatele.

Byt je před skončením nájmu nutné uvést do původního stavu. Zdroj: Pexels

Nájemné a jeho placení

Mezi základní povinnosti nájemce patří zejména platba nájemného – to je vhodné rozepsat v nájemní smlouvě, případně ve formě evidenčního listu jako přílohy. Zde byste měli zaznamenat rozpis nájemného, zálohy na služby a jejich rozpis. Nájemné se platí za období jednoho měsíce, a to předem.

A co zákaz domácích mazlíčků? A návštěv?

Součástí spousty nájemních smluv jsou klauzule o zákazu chovu zvířat, omezení počtu osob a podobně. Pronajímatelé chtějí těmito zákazy ochránit svůj majetek, to je pochopitelné. Ale ne úplně legální. Vlastně je jen na nájemci, zda bude dané zákazy dodržovat – protože má ze zákona právo zvíře v bytě chovat. Tento chov však nesmí narušit soužití se sousedy. Stejně tak nelze zakázat návštěvy v bytě. Pronajímatel má právo vědět, kolik osob bude v bytě trvale bydlet. Nájemce pak musí nahlásit zvýšení počtu osob žijících v bytě. To se však netýká krátkodobých návštěv, ty omezovat nelze.

Opravy a údržba bytu

O opravy i údržbu bytu se pronajímatel s nájemcem dělí – nájemce musí zajistit a hradit běžné úpravy a drobné opravy (pravidelný úklid, čištění a údržbu spotřebičů, kontrolu a údržbu vodovodních baterií, termostatických hlavic a opravy dveří či oken. Dále pak opravy, jejichž náklady nepřesahují 1000 Kč. U malování a opravy omítek je to sporné – oprava je dražší než 1000 Kč, ale spadá do běžné údržby. Zde je nutná domluva obou stran.

Pronajímatel má povinnost udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání – sem patří zajištění dodávky vody, plynu, tepla a podobně. Současně by měl hradit větší opravy – ty nad 1000 Kč. Dále by měl zajistit náhradu zařízení, jež je součástí bytu a je nefunkční.

Zákaz domácích mazlíčků není v pořádku. Zdroj: Pexels

Co můžete v bytu změnit a upravit?

Pokud bydlíte v bytě dlouhodobě, dost možná za tu dobu něco pozměníte a upravíte. Začíná to navrtáním poličky, končí výměnou kuchyňské linky. Rozsah změn, které smíte provádět, lze upravit v nájemní smlouvě. Pokud změny plánuje nájemce, měl by s nimi seznámit pronajímatele a ten by měl souhlasit. Pokud se nedohodnou jinak, musí nájemce po skončení nájmu vše uvést do původního stavu.

Zdroj: penize.cz, dostupnyadvokat.cz, finance.cz


You must be logged in to post a comment Login