Články

Koncesionářské poplatky: Co potřebujete vědět v roce 2024

Od   | 

Platíte za televizní a rozhlasové vysílání? Mnoho domácností se musí potýkat s povinností placení koncesionářských poplatků. Tyto poplatky jsou stanoveny zákonem a slouží k financování veřejnoprávních médií. Dnes se podíváme na aktuální výši poplatků, plánované změny a vše, co potřebujete vědět o přihlášení, placení i pokutách.

S růstem digitalizace a nástupem nových technologií se mnoho lidí začalo ptát, proč stále musíme platit koncesionářské poplatky za tradiční televizní a rozhlasové přijímače. Veřejnoprávní média jako Česká televize a Český rozhlas však hrají důležitou roli v poskytování objektivních a kvalitních informací, což je důvodem existence těchto poplatků. Navíc, pravidla a výše těchto poplatků se pravidelně mění, aby reflektovaly současnou situaci a potřeby společnosti.

Za sledování a vlastnění televize musíte platit poplatek. Zdroj: pexels.com

Proč se platí koncesionářské poplatky?

Koncesionářské poplatky jsou povinné platby, které slouží k financování veřejnoprávních médií, jako jsou Česká televize a Český rozhlas. Cílem těchto poplatků je zajistit nezávislost médií na politickém vlivu a jejich financování mimo státní rozpočet. Veřejnoprávní média mají za úkol poskytovat nezávislé a objektivní informace, což je klíčové pro demokratickou společnost.

Kdo musí platit poplatky?

Poplatky za televizní a rozhlasové vysílání musí platit všichni, kdo vlastní zařízení způsobilé přijímat televizní nebo rozhlasový signál. To znamená, že pokud máte doma televizi, rádio nebo jiný přijímač, jste povinni tyto poplatky hradit. Poplatky se vztahují na celou domácnost bez ohledu na počet jejích členů. V pronajatém bytě je povinnost platby na nájemníkovi, nikoli majiteli objektu.

Máte doma televizi? Pak musíte platit. Zdroj: Canstockphoto

Výše koncesionářských poplatků v roce 2024

Aktuální výše koncesionářských poplatků pro rok 2024 je stanovena na 135 Kč měsíčně za televizní přijímač a 45 Kč měsíčně za rozhlasový přijímač. Tyto částky musejí být zaplaceny nejpozději do 15 dnů od nabytí přijímače nebo nastěhování do nového bydliště. Platit lze měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Plánované změny v roce 2025

Od roku 2025 plánuje Ministerstvo kultury zvýšit koncesionářské poplatky. Televizní poplatek by měl vzrůst o 15 Kč na 150 Kč měsíčně a rozhlasový poplatek o 10 Kč na 55 Kč měsíčně. Kromě toho se rozšíří okruh zařízení, za která se poplatky platí, o mobily, tablety a další nástroje umožňující příjem veřejnoprávních stanic.

Jak se přihlásit k poplatkům

K televizním a rozhlasovým poplatkům se můžete přihlásit několika způsoby:

  1. On-line: Vytvoříte si účet poplatníka na webových stránkách České televize nebo Českého rozhlasu a nastavíte si frekvenci placení.
  2. E-mailem: Zašlete přihlášku e-mailem na příslušné adresy.
  3. Datovou schránkou: Odesláním přihlášky prostřednictvím datové schránky.
  4. Poštou: Zasláním přihlášky na adresu Česká televize, Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, nebo Český rozhlas, Rozhlasové poplatky, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
  5. Pobočkou České pošty: Přihlášení prostřednictvím SIPO platby na pobočkách České pošty.

Pokuty za neplacení

Neplacení koncesionářských poplatků může vést k pokutám. Česká televize může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, zatímco Český rozhlas může udělit pokutu do výše 5 000 Kč. Pokud poplatník nezaplatí ani po uložení pokuty, může být případ předán soudu, kde hrozí další finanční sankce a úroky z prodlení.

Osvobození od poplatků

Některé skupiny obyvatel mohou být od placení koncesionářských poplatků osvobozeny. Patří sem neslyšící a nevidomí osoby, domácnosti s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima a osoby, které nevlastní zařízení způsobilé přijímat televizní nebo rozhlasový signál. V případě nízkých příjmů je nutné doložit tuto skutečnost jednou za půl roku.

Zdroj:  poplatky.ceskatelevize.cz

 

Kam pro lampy do pokoje, bytu nebo celého domu?

 

 


You must be logged in to post a comment Login