Články

Poslední šance na kotlíkové dotace: Co musíte vědět a jak postupovat

Od   | 

Od 1. září 2024 bude v České republice zakázán provoz kotlů první a druhé emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí varuje, že další odklad už nepřijde, a vyzývá občany, aby využili poslední možnosti získat dotaci na výměnu kotle. Pokud nechcete čelit pokutám až do výše 50 tisíc korun, je čas jednat.

Máte poslední šanci zažádat si o dotaci, která má smysl. Zdroj: Pexels

Za posledních deset let počet domácností, které topí uhlím, klesl na polovinu. Přestože většina kotlů již splňuje požadavky třetí emisní třídy, stále je mnoho domácností, které musí svůj kotel vyměnit, aby splnily nové legislativní požadavky. Tato poslední vlna kotlíkových dotací je příležitostí, jak provést nezbytné změny s finanční podporou státu.

Proč jsou kotlíkové dotace důležité?

Kotlíkové dotace byly zavedeny za účelem snížení znečištění ovzduší způsobeného spalováním tuhých paliv v domácích kotlích. Od roku 2015 přispěly k výměně více než 130 tisíc kotlů, což výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší v mnoha oblastech ČR. Dotace jsou určeny především nízkopříjmovým domácnostem, aby si mohly dovolit moderní a ekologičtější způsoby vytápění.

Jak žádat o dotaci

Aktuální pátá vlna kotlíkových dotací běží a je určena zejména pro starobní důchodce, invalidní důchodce ve třetím stupni a domácnosti s příspěvkem na bydlení. Dotace může pokrýt až 95 % uznatelných nákladů na nový kotel. Žádosti se podávají na krajských úřadech a dotace se vyplácí zálohově, což znamená, že finanční prostředky obdržíte před samotnou výměnou kotle.

 

Do jaké nádrže zachytávat dešťovou vodu a kam pro ni?

 

Co dělat teď?

Pokud jste ještě o dotaci nezažádali, je nejvyšší čas tak učinit. Výše dotací se od září výrazně sníží, takže je ve vašem zájmu podat žádost co nejdříve. I po 1. září bude možné získat podporu, ale ta bude nižší a zahrne pouze dotace z programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light, které pokryjí maximálně polovinu uznatelných nákladů.

I takto může vypadat váš kotel na štípané dřevo. Zdroj: Viessmann

Kontroly a pokuty

Od září začnou obecní úřady s rozšířenou působností provádět kontroly zdrojů tepla. Primárním cílem těchto kontrol není pokutovat, ale přimět k výměně zastaralých kotlů. Pokud bude při kontrole zjištěno, že váš kotel nesplňuje požadavky, budete nejprve vyzváni k nápravě. Pokud nedojde k výměně, může následovat pokuta až 50 tisíc korun.

Možnosti ekologického vytápění

Stát podporuje výměnu kotlů na tuhá paliva za ekologičtější alternativy, jako jsou tepelná čerpadla, kotle na biomasu či moderní kamna. Tato řešení nejenže splňují přísné emisní normy, ale také přispívají k výraznému snížení nákladů na vytápění.

Příklady úspěšných výměn

Od roku 2014, kdy byl spuštěn program Nová zelená úsporám, bylo díky dotacím vyměněno více než 51 tisíc kotlů. Tato iniciativa společně s kotlíkovými dotacemi významně přispěla k modernizaci vytápění v českých domácnostech a snížení znečištění ovzduší.

Co dělat po 31. srpnu 2024

I po tomto datu bude možné získat finanční podporu na výměnu kotle, avšak pouze v rámci programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Tyto dotace budou výrazně nižší, ale budou dostupné pro výměnu jakéhokoli kotle na tuhá paliva za ekologičtější alternativy. Ministerstvo životního prostředí plánuje zahájit novou motivační finanční podporu s cílem do deseti let úplně vymýtit topení uhlím v lokálních zdrojích vytápění.

Zdroj: penize.cz, sfzp.cz

 

Venkovní dlažba se pokládá na terče. Jak na to?

 

 


You must be logged in to post a comment Login