Architektura a design

S jakými náklady musíme počítat na stavbu vysněného rodinného domku

Od   | 

Naprostá většina těch, co dokončili stavbu rodinného domku, přiznává, že stál minimálně o třetinu víc oproti původnímu plánu. Jak je to možné? Zpravidla nemají čas se porozhlédnout a teprve během prací zjistí, že mohou mít kvalitnější výrobky oproti plánovaným a někdy ani netuší, kolik určitá položka stojí. A samozřejmě tu jsou vícepráce, předělávky, dodělávky… A právě proto byste na začátku prací měli mít finanční plán.

Nezapomeňte, že dalším nákladem bude zahrada. Zdroj: Canstockphoto

Cena za stavbu rodinného domu je závislá nejen na jeho plánované velikosti a na podmínkách konkrétního pozemku, ale také na tom, kdo stavbu provádí a jaký standard stavebních materiálů bude k výstavbě použit. Obecně řečeno konečná cena stavby se skládá z ceny pozemku, projektu stavby, nákladů připojení na dopravní a technické sítě a nákladů na materiál a stavební práce na realizaci vlastního domu.

K nákladům na vlastní stavbu je také nutno započítat cenu za projekční práce (návrh stavby, vypracování dokumentace pro územní souhlas či územní rozhodnutí, dokumentace pro ohlášení nebo povolení stavby, dokumentace pro výběr dodavatele, dozor na stavbě apod.), které činí asi 10% z investičních nákladů.

Skrytá finanční úskalí pozemku

Cena pozemku se běžně odvíjí od ceny za 1 m2 pozemků v daném místě obvyklé. Orientačním údajem může být cena, uvedená v cenové mapě stavebních pozemků předmětného území, pokud je zpracovaná. Konkrétní hodnotu pozemku však můžou ovlivnit jeho případné anomálie, jako je jeho velká svažitost, složité geologické poměry pro založení objektu, neexistence napojení na komunikace a inženýrské sítě či případné zatížení území břemeny apod.

Při volbě pozemku se informujte na kvalitu infrastruktury dané lokality. Zdroj: Canstockphoto

Podívejme se na konkrétní čísla

Nebude-li se brát v úvahu případná složitost pozemku, pak si lze náklady na stavbu domu  informativně zhruba odvodit z objemu stavby, tedy z obestavěného prostoru a zvoleného standardu materiálů a způsobu provedení stavby. Určitým vodítkem pro hrubý odhad ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru jsou cenové ukazatele, které pro každý rok zveřejňují České stavební standardy, který veřejnost informuje o reálných cenách v konkrétním roce ve stavebnictví. Vychází z dlouhodobě sledovaných cen staveb a stavebních objektů a následně pro určité období stanovuje průměrné hodnoty měrných jednotek jednotlivých druhů a částí staveb.

Počítejte s tím, že při stavbě vždy najdete něco lepšího a také dražšího. Zdroj: Canstockphoto

Jako příklad lze uvést, dle těchto ukazatelů pro rok 2019, u budov pro bydlení průměrnou cenu ve výši 7 110 Kč na jeden metr krychlový za jeden metr krychlový obestavěného prostoru. Máme-li například půdorys jednopodlažního rodinného domu o ploše 150 m2 a výšku tři metry, pak náklady na vlastní dům činí 3 199 500 Kč. Toto je pouze informační odhad, skutečná budoucí cena se však může u konkrétní stavby lišit až o 25%, a to na základě technické náročnosti stavby a standardu jejího technického vybavení. Dále je třeba vzít v úvahu, že se cena prostorů pro jednotlivé provozy v domě liší. Například technické i technologické vybavení koupelen a kuchyní je nákladnější oproti čistým jednoduchým obytným prostorům. Přesnější a pro investora účelnější je však podrobný rozpočet stavby dle odpovídající podrobné dokumentace, která je pak podkladem pro sestavení co nejpodrobnějšího soupisu materiálů a prací pro stavbu. Tento rozpočet je také závazný pro dodavatele stavby a účelný pro kontrolu stavby investorem.

Fotogalerie:

 

Proti čemu můžete nemovitost pojistit?


You must be logged in to post a comment Login