Zahrada

Jak je na tom půda ve vaší zahradě s živinami a jak to poznat?

Od   | 

Bez živin v půdě vám toho na zahradě moc nevyroste. Pokud byste přestali úplně hnojit, brzy byste viděli, jak rostliny chřadnou, úroda je rok od roku nižší a plody nedobré. O půdu na zahradě se musíte starat, pokud chcete něco vypěstovat. Bez toho to nepůjde. Není důležitá jen zálivka, volba vhodných odrůd nebo ochrana před škůdci. Když vaše půda nebude mít žádné živiny, nic z toho vám nepomůže.

Kompost je léty prověřený a nepřekonatelný způsob hnojení. Zdroj: Pexels

Co všechno ovlivňuje obsah živin v půdě?

Obsah živin v půdě ovlivňuje mnoho faktorů. Jsou to přírodní faktory jako typ horniny, na které se půda zformovala, protože určuje základní minerální složení a obsah hlavních prvků (draslík, fosfor, vápník, hořčík), klima, vegetace, sklon terénu i drenážní vlastnosti půdy. Ty ovlivňují dostupnost živin. Další faktory jsou antropogenní. Sem můžeme zařadit zpracování půdy a způsob jejího obdělávání, dále aplikaci hnojiv, protože to zvyšuje obsah živin. Naopak pěstování plodin z půdy živiny odčerpává. V poslední řadě je kvalita půdy ovlivněna znečištěním, ať už z ovzduší, nebo z vody.

Kromě výše uvedených faktorů ovlivňuje obsah prvků v půdě také čas. Půda je dynamický systém a obsah prvků se v čase mění v závislosti na probíhajících procesech.

Jaké hlavní prvky jsou důležité pro rostliny, jejich růstu, kvetení a tvoření plodů?

Rostliny ke svému růstu, kvetení a plodům potřebují hlavní živiny (makronutrienty) a stopové prvky (mikronutrienty).

Hlavní živiny:

 • Dusík (N): Podporuje růst listů a stonků.
 • Fosfor (P): Podporuje vývoj kořenů a květů.
 • Draslík (K): Podporuje fotosyntézu a odolnost rostlin vůči chorobám.

 

Kam pro zahradní osvětlení?

 

Stopové prvky:

 • Vápník (Ca): Důležitý pro vývoj buněčných stěn rostlin.
 • Hořčík (Mg): Podporuje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu.
 • Železo (Fe): Důležité pro tvorbu chlorofylu a dýchání rostlin.
 • Mangan (Mn): Podporuje fotosyntézu a tvorbu enzymů.
 • Zinek (Zn): Podporuje růst a vývoj rostlin.
 • Měď (Cu): Podporuje fotosyntézu a dýchání rostlin.
 • Bór (B): Podporuje vývoj buněčných stěn a opylení.
 • Molybden (Mo): Podporuje fixaci dusíku.

V případě chlóru (Cl), který se také v půdě vyskytuje, je lepší jeho nedostatek než nadbytek. Dále je tu samozřejmě síra (S), uhlík (C), kyslík (O2), voda (H2O) nebo oxid uhličitý (CO2).

I takto se dají do země dostat živiny. Zdroj: Pixabay

Proč jsou dusík, fosfor a draslík tak důležité?

Zaměřme se teď na tři nejdůležitější prvky v půdě a jejich důležitost. Proč bez nich půda nemůže dobře fungovat a vyživovat rostliny? Jaké mají funkce, jak zjistit jejich nedostatek a jak doplňovat?

Dusík

Dusík je jednou z klíčových živin pro růst a vývoj rostlin. Je nezbytný pro tvorbu a růst listů a stonků. Tato živina je součástí aminokyselin, které jsou základními stavebními bloky bílkovin, a tím přispívá k tvorbě nových buněk a tkání. Je důležitý pro tvorbu chlorofylu, který je zásadní pro fotosyntézu a produkci energie v rostlinách. Nedostatek dusíku se projevuje žloutnutím listů, pomalým růstem a slabými stonky. Na druhou stranu jeho nadbytek může znamenat, že své vegetační období ukončují rostliny příliš pozdě a některé kvůli tomu ani nedozrají. Hlavními zdroji dusíku v půdě jsou organické materiály (kompost, hnůj), atmosférický dusík (fixovaný bakteriemi) a minerální hnojiva, například ledek. Nadbytek dusíku lze napravit dodáním více hnojiv s draslíkem a fosforem. Pak už ale nemůžete použít kombinované hnojivo NPK, protože obsahuje i dusík

Fosfor

Fosfor je nezbytný pro správný vývoj kořenového systému rostlin a podporuje tvorbu květů a plodů. Tato živina je součástí nukleových kyselin (DNA a RNA) a je nezbytná pro buněčnou dělbu a růst rostlin. Pomáhá také při přenosu energie v rostlinách, což je klíčové pro metabolické procesy, jako je fotosyntéza a dýchání.  Nedostatek fosforu se projevuje fialovým zbarvením listů, zakrnělým růstem a slabým kvetením. Hlavními zdroji fosforu v půdě jsou fosfátové horniny a minerální hnojiva. Nedostatek fosforu poznáte jednoduše. Květy jsou mnohem menší, moc se nevyvíjejí a rychle opadají, aniž by došlo k opylení. Pokud je navíc i nízká hladina dusíku, čeká vás dlouhodobě špatná úroda. Nadbytek fosforu žene rostliny příliš rychle do květu a zatěžuje je. Doplnit fosfor lze superfosfátem, když je ho nadbytek, dejte dusík a draslík.

 

Venkovní dlažba se pokládá na terče. Víme, jak na to

 

Draslík

Draslík je důležitý pro fotosyntézu a regulaci vodního hospodářství rostlin. Tato živina pomáhá rostlinám lépe využívat světelnou energii při fotosyntéze a zvyšuje produkci cukrů. Zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu a chorobám tím, že reguluje otevírání a uzavírání průduchů, což pomáhá omezit ztrátu vody a zároveň udržuje rostliny hydratované. Nedostatek draslíku se projevuje hnědnutím okrajů listů, skvrnami a slabými stonky. Případné plody nejsou vůbec dobré, mají málo cukrů a nízký obsah škrobů. Pokud je nedostatek draslíku extrémní, rostliny uhynou. Hlavními zdroji draslíku v půdě jsou draselné horniny a minerální hnojiva. Přidat můžete např. síran draselný, nebo dřevní popel zarýpnout do země. Jen pozor na rostliny s kořeny na povrchu, abyste neponičili rytím kořenovou soustavu.

 

Hnojivo občas potřebuje každá půda. Vyberte takové, které potřebujete. Klidně si nechte i poradit. Zdroj: Mounfield

Jak zjistit, že v půdě chybí živiny?

Způsobů je opět několik. Můžete udělat domácí testy. Zkuste test pH pomocí lakmusového papírku nebo pH metru. Zkontrolujete kyselost či zásaditost půdy. Optimální pro většinu rostlin je mezi 6 a 7. Množství dusíku, draslíku a fosforu můžete otestovat komerčními testy, které si koupíte. Přesnější jsou profesionální testy, kdy odeberete vzorek půdy a pošlete do laboratoře. Tam ho otestují na obsah živin. Při odběru vzorku půdy berte zeminu z různých částí zahrady z hloubky asi 15 až 20 cm. Smíchejte všechno dohromady a z této hromady vezměte část, kterou pošlete k testování.  Výsledky testu vám pomohou zjistit, které živiny jsou v půdě v dostatku a které je potřeba doplnit. Vybrat vhodné hnojivo pro vaše rostliny a zlepšit úrodnost.

 

Na hnojení můžete použít přírodní nebo minerální hnojiva. Zdroj: Pexels

Do půdy můžete dostat živiny organicky nebo pomocí minerálních hnojiv

Skvělý zdroj organických materiálů a živin je kompost, který dodá do půdy dusík, draslík, fosfor v pomalých a dostupných formách. Dobrý zdroj je i hnůj, který by se před použitím měl kompostovat, aby nedošlo ke spálení rostlin. V poslední řadě je skvělým řešením zelené hnojení. Jde o rostliny, které se pěstují pro zlepšení struktury půdy a obohacení o živiny. Pak se zapracují do země. Minerální hnojiva jsou již zmiňovaná a jde například o síran amonný, ledek nebo močovinu u dusíku, superfosfát pro doplnění fosfátu a nakonec draslík, který můžete doplnit síranem či chloridem draselným. Při příliš nízkém pH nezapomeňte přidat vápník.

Zdroj info: Tipy pro chytrého zahradníka, Naše zahrada, Vše o zahradě

 

Do jaké nádrže zachytávat dešťovou vodu a kam pro ni?

 

 


You must be logged in to post a comment Login