Rady a tipy

Co s nájemníkem, který neplatí nájem?

Od   | 

Najít spolehlivého nájemníka může být někdy pořádně komplikované a i on se může časem změnit v problémového. Jakmile nájemník přestane platit nájem, čekají váš pořádné starosti. Jak postupovat a co správně v tomto případě dělat?

Důležité je vybrat spolehlivého nájemníka, u kterého se vám podobná situace nestane.
Zdroj: Pexels

Zkuste to po dobrém

Pokud s nájemníkem nikdy nebyl problém, ale najednou vám peníze tak, jak jste zvyklí nepřijdou, je potřeba ho okamžitě kontaktovat. Nejlépe telefonicky, nebo osobně a pokud neuspějete, je na místě písemná upomínka, ve které je potřeba nájemníka upozornit na veškeré problémy spojené s neplacením nájmu. 

Někdy se může stát, že se nájemník ocitne v takové životní situaci, která mu neumožní včas platit celou částku nájmu. Pokud se jedná o spolehlivého a férového člověka, je možné mu navrhnout buď pozdější termín zaplacení, nebo mu nájem rozložit do menších splátek. Pokud se však do něčeho takového pustíte, vše mějte podložené na papíře a podepsané oběma stranami.

Zkuste situaci vykomunikovat v klidu. Zdroj: Canstockphoto

Pokuta za neplacení nájmu

Pokud nájemce přestane platit nájem, nekomunikuje a situace se opakuje, porušuje hrubě nájemní smlouvu. V tomto případě můžete nájemce okamžitě z nájmu vypovědět a navíc lze po něm požadovat smluvní pokutu, nebo úrok z prodlení.

 

Sada, se kterou si baterii namontujete úplně sami!

 

Smluvní pokuta lze udělit v případě, že nájemce nesložil pronajímateli tříměsíční kauci a musí být ujednána v nájemní smlouvě. V tento moment je smluvní pokuta ideálním řešením, avšak nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Naopak úrok z prodlení lze udělit i v případě, že není ujednán ve smlouvě a procento úroku stanovuje nařízení vlády a ČNB. Momentálně je úrok z prodlení stanoven na 15% za celý rok. 

Pokud nájemce složil tříměsíční kauci, lze dluh splatit z těchto peněz. Pronajímatel totiž může kauci použít nejen v případě poničení bytu a vybavení, ale také k nedoplatkům zaviněnými nájemcem.

Vhodné je vše ujednat již v nájemní smlouvě.. Zdroj: Unsplash

Situace se může dostat až k soudu

Pokud nájemce nereaguje na žádné upomínky, nebo dokonce ani na pokuty či úroky z prodlení, lze podat celou situaci k soudu. Dlužníkovi tak zašlete předžalobní výzvu, která mu nařizuje zaplatit dlužné nájemné včetně pokut, nebo úroků. Pokud nereaguje ani na výzvu, či na žalobu, lze dluh z nájemce vymáhat pomocí exekutora.

Pokud nájemce nekomunikuje, obraťte se na soud.
Zdroj: unsplash.com

Vypovězení

Pokud nájemce nezaplati 2 nájmy za sebou, můžete mu dát tříměsíční výpověď, během které musí dát byt do původního stavu a v pořádku odevzdat klíče. Pokud nájemce dluží už za 3 a více měsíců, můžete dát pronajímatel nájemci okamžitou výpověď. V tomto případě nejprve pošlete nájemci výzvu k úhradě celého dlužného nájmu a stanovte přesně daný termín. Pokud nájemce částku nezaplatí, můžete mu okamžitě dát výpověď v písemné podobě. 

Podle dlužných měsíců dejte výpovědní lhůtu, nebo okamžitou výpověď.
Zdroj: Unsplash

Zdroj: Remax, Peníze, Češi v právu

Fotogalerie:

 

Kam pro potahové látky, aby vaše pohovka vypadala opět jako nová?

 

 


You must be logged in to post a comment Login