Inspirace

Zateplení interiéru zevnitř. Jaké způsoby můžete využít a je to pro vás vhodné řešení?

Od   | 

V České republice se mnohem častěji zatepluje zvenku než zevnitř. Zejména u starších domů není vnitřní zateplování úplně vhodné. Někdy je ale nutné. Na co je dobré dávat pozor, jak vypadá postup práce a proč to nemusí být ideální řešení?

Na mnoho staveb není možné aplikovat zateplení zvenku. Často jsou to domy v památkově chráněných zónách. Může jít o společnou zeď se sousedem, stěna je na hranici pozemku a majitel toho sousedního vám zvenčí nedovolí izolaci, případně je zeď zvenčí nedostupná. Než ale přistoupíte k vnitřnímu zateplování, je důležité nechat posoudit technický stav domu a především obvodových zdí.

Velký výběr obkladů a dlažeb

 

Proč může být vnitřní zateplení problematické?

Uvnitř není nutné zateplovat všechny stěny. Bohužel není možné úplně odstranit veškeré tepelné mosty. Vznikají především tam, kde jsou napojené příčky na obvodové nosné zdivo nebo u napojení stropů. To lze částečně vyřešit zateplením stropů a podlahy, případně použít klínové desky. Vnitřní izolace není tak účinná a je nutné obalit i okenní otvory. Velkým rizikem zateplení je možnost vzniku vlhkosti, plísní a hub pod izolací. Nevidíte je, ale jsou tam. Vám pak doma přibývají alergeny. Aby nebyl povrch zateplených stěn studený, používá se nejčastěji jako izolant minerální vata, protože propouští vlhkost. Ne úplně vhodný je v tomto případě polystyren, protože vlhkost nepropouští a snáze se tvoří plísně. 

Myslete na to, že při provádění zateplovacích prací mohou vznikat problémy s osazením topných těles, zásuvek, vypínačů nebo například garnýží. Také se částečně zmenší vnitřní prostor místnosti. Jak je vidno, není to úplně ideální řešení, ale někdy jiné možnosti nezbývají. Určitě je vhodné, aby zateplení navrhnul odborník a realizaci provedla odborná firma. Zejména tehdy, když chcete zateplit celý byt či dům. Na druhou stranu, pokud potřebujete jen dočasné řešení, můžete to zkusit i sami.

K zatepleným stěnám nedávejte příliš blízko nábytek, protože by se zvětšil problém s vlhkostí, vznikaly by plísně a docházelo i k poškození samotného nábytku.

 

Vnitřní zateplení je potřeba provést opravdu precizně a nejlépe s odborníky. Zdroj: Unsplash

Stěna před stěnou

Hojně využívaným řešením jsou tzv. předstěny, kdy je použitá nějaká izolace (polystyren nebo minerální vlna), následně se aplikuje parozábrana, a to vše přiklopí sádrokartonem. Systém je poměrně jednoduchý a dá se dobře použít. Má ovšem i své nevýhody. Je nutné skutečně dobře a precizně zakrýt a utěsnit parozábranu, aby se nedostala žádná vlhkost do izolantu. Pak by docházelo ke kondenzaci na konstrukci a vznikaly plísně. Problémem může být i připevnění různých obrazů a poliček. Může dojít k narušení funkčnosti systému. To lze dnes již řešit kvalitními lepidly a oboustrannými lepicími páskami. Další nevýhodou je také napojení izolované stěny a vnitřní stěny. Když nedojde ke vhodnému řešení, vznikají tepelné mosty a dochází ke kondenzaci vodních par, poškození omítky a opětovnému vzniku plísní. 

Tepelněizolační omítky

Tepelněizolační omítky jsou běžné omítky s tepelněizolačním plnivem. Není to ovšem ani zdaleka tak dobré zateplení jako u předchozí varianty. Jde o to, že do jádrové omítky se přidá nějaký izolant. Bude mít tloušťku asi 2 až 3 centimetry, zatímco běžný izolant až 8 cm.

Kam pro jídelní židle?

 

Kalciumsilikátové minerální desky

Tyto desky jsou ideální při napadení plísněmi kvůli tepelným mostům, nebo tam, kde jsou použity nevhodné tepelněizolační systémy. Protože umí hodně dobře absorbovat vodu a skvěle izolují, nachází uplatnění i pro vnitřní izolaci. Při realizaci je nutné použít vhodné materiály, včetně lepidla k tomu určenému. Protože se neobejdete bez přesného výpočtu a určení, kde a jak tento systém použít, je lepší přenechat to odborníkům. Pokud si věříte, můžete využít různé výpočtové programy, které najdete na internetu. Podobně funguje i další možnost vnitřního zateplení. Jde o kapilárně aktivní a prodyšné desky z tvrzené polyuretanové pěny. Ty mají dobré zateplovací vlastnosti a dokážou transportovat vlhkost.

Pěnosklo

Tento materiál neabsorbuje vodní páru ani vlhkost. Pokud je použit uvnitř jako izolace, nedochází k přesunu vodní páry zevnitř ven. Na materiál se běžně může použít omítka či sádrokartonové desky. Jde o dobré řešení, pokud jsou vyřešené všechny detaily. Protože přestane docházet k difuzi vodních par, přestane konstrukce tzv. dýchat, uvnitř se zvyšuje vlhkost a zhoršuje vnitřní mikroklima. Proto je nesmírně důležité zajistit vhodné odvětrávání v místnostech, kde je použit tento způsob izolace. 

V případě zateplení zevnitř musíte být opatrní, když chcete na stěny něco vrtat. Můžete poškodit parozábranu. Zdroj: Pexels

Promyšlený každý detail

U každého ze systému vnitřního zateplení je důležité znát každý detail, mít vše promyšlené a propočítané. Také se zamyslete nad tím, jak chcete v budoucnu prostory využívat. Měli byste vědět, zda dokážete z místnosti vhodně odpařit vodní páru ze zimních měsíců a vysušit ji přes léto. Všechny práce musí být provedeny precizně, aby nedocházelo k budoucím problémům a nefunkčnosti celého systému. V případě práce svépomocí, se vždy držte pokynů výrobce, případně prodejce. Ještě lepší však je přenechat realizaci někomu, kdo už má zkušenosti a zná možná rizika, kterým se dokáže vyhnout. I když není vnitřní izolace tak dobrá jako ta vnější, rozhodně se může vyplatit a ušetřit nemalé částky za energie. Ale jen v případě, že je provedena správně.

Zdroj: Stavebnictví.cz, Kapitoly o bydlení, DEK

 

Víme, kam pro krby a krbová kamna

 


You must be logged in to post a comment Login