Zahrada

Jezírko je ozdobou každé zahrady. Ať nechybí ani na té vaší!

Od   | 

Před vybudováním jezírka pečlivě zvážíme výběr vhodného místa. Musíme vzít v úvahu velikost vodní plochy a její tvar, dále pak délku slunečního záření na hladinu, neboť ryby ani rostliny dobře nesnáší polední žár a je nutné přistínění pobřežními porosty. A také je nutné vzít v potaz vzdálenost budov a vysokých stromů od jezírka.

Geometrické tvary jezírka, jako je obdélník, čtverec či kruh, se hodí do přísných, pravidelných zahrad se záhony a cestičkami v přímých liniích, naopak jezírka nepravidelných tvarů do přírodních zahrad.

U rovinaté zahrady je ideální místo pro vodní plochu v blízkosti terasy, u svažitého pozemku volíme nejníže položené místo, tedy prostor, kde by se přirozeně voda shromažďovala.

Pro malé zahrady jsou vhodná již hotová plastová jezírka, která lze v zahrádce snadno zabudovat, anebo se můžeme pustit do vybudování fóliového jezírka. Malá jezírka s objemem pod 10 m3 jsou náročná na údržbu a jejich existence přináší několik problémů. Jedním z nich je rychlé přehřívání v letních měsících, což vede k nedostatku kyslíku, který je nutný pro život bakterií, které udržují biologickou rovnováhu v jezírku, a v zimě více promrzá.

Pokud chceme v jezírku chovat ryby, pak by plocha hladiny měla být alespoň 17 m² a hloubka alespoň 1,5 – 2 m, aby byla zabezpečena minimální teplota pro úspěšné přezimování ryb. Nezbytnými pomůckami při chovu ryb jsou čerpadla, filtry a provzdušňovače.

Jezírko čistíme síťkou od spadaných odumřelých částí rostlin, listí, květů, hmyzu a řas, abychom předešli nekontrolovatelnému množení řas a sinic, které se živí právě rozloženými organickými látkami.

Jezírka osazujeme z pohledové strany nižšími trvalkami tak, aby svou výškou neuzavíraly pohled na vodní plochu. Společně se zahradou by jezírko mělo vytvářet harmonický celek, proto dbáme na provázanost osazovaných rostlin okolo jezírka s okolními partiemi zahrady. Jezírko by mělo být hloubkově členité, mít tedy vodu mělkou (10-40 cm) a hlubší (60-80 cm), a dále pak bahnitou a vlhkou zónu v okrajích. Tato členitost nám umožní pěstovat rozmanité druhy vodních a vlhkomilných rostlin.

Pokud plánujete vybudovat nové jezírko, určitě nezapomeňte na vodopád. Je to výrazný, dynamický a okrasný zahradní prvek. Zvuk padající vody na hladinu vytváří neopakovatelnou atmosféru a v neposlední řadě dodává, pokud v jezírku chováte i ryby, i potřebný kyslík.


You must be logged in to post a comment Login