Architektura a design

Vlastníci nemovitostí musí zajistit stavební dokumentaci, odpovídající jejich skutečnému stavu. Jinak hrozí pokuta až 400 000 Kč

Od   | 

Většina nemovitostí, a to bohužel nejen těch postavených v předchozích letech, nemá dostatečnou dokumentaci o svém současném vzhledu. Jinými slovy, během let používání se tu a tam posunula nebo přidala stěna, přibyl balkon, terasa, zkrátka přibylo nebo naopak ubylo mnoho nejrůznějších stavebních úprav, o kterých existuje jen minimální nebo dokonce žádná dokumentace. Jediný důkaz o existenci je ten vizuální. S tím je ale od letošního roku konec.

Je nutné nechat vypracovat dokument, který napraví nepravdivé zákresy či chyby z původní projektové dokumentace a upraví je do podoby odpovídající současnému stavu provedení stavby a aktuálně platné legislativě. Zdroj: Canstockphoto

Od 1. ledna 2024 totiž nový Stavební zákon stanovuje povinnost každého vlastníka stavby mít stavební dokumentaci v podobě odpovídající jejímu aktuálnímu stavu. Nově za její neexistenci mohou stavební úřady ukládat sankci až 400 tisíc korun.

Dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ustanovení § 245 je stavebník povinen:

  • Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy se dokumentace nedochovala nebo není v náležitém stavu a stavba byla povolena nebo povolení podle právních předpisů platných při provedení stavby nevyžadovala, je vlastník stavby povinen pořídit pasport stavby.

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním určena.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil pasport stavby. Rozhodnutí o nařízení pořízení pasportu stavby se vydává jako první úkon stavebního úřadu v řízení. Není-li třeba pasport stavby doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad jej ověří.

 

Kde vytvoří i zrealizují kompletní návrh osvětlení do pokoje, bytu nebo celého domu?

 

Co to znamená pro běžného občana?

V praxi to znamená vypracování dokumentu, který napraví nepravdivé zákresy či chyby z původní projektové dokumentace a upraví je do podoby odpovídající současnému stavu provedení stavby a aktuálně platné legislativě. Tato zjednodušená dokumentace, tzv. pasport stavby, se obvykle provádí v situacích, kdy není k dispozici původní projektová dokumentace z důvodu ztráty, nebo již tato dokumentace neodpovídá skutečnosti nebo již není platná. 

 

Máte na zahradě volných 2,5 x 2,5 m? Postavte tam saunu

 

Pasport stavby bude potřeba v těchto situacích:

–  k rekonstrukci domu jako podklad pro projekt stavebních úprav domu

  • při plánování větších stavebních zásahů do objektu na př. nástavby, přístavby
  • při změně využití objektů nebo jejich částí

–  pro prodej nemovitosti, z pasportu vyčte zájemce o koupi parametry domu, jako jsou rozměry místností, celkové dispozice a členění domu.

–  v případě nepovolené (černé) stavby nebo na černo provedených úprav v domě, v některých případech je možné dodatečně stavbu povolit

  • pro údržbu stavby, hlavně u větších staveb, jako jsou bytové domy, se čas od času mění stoupačky, opravuje střecha nebo mění výtah. Nové stoupačky je třeba zakreslit do výkresů skutečného stavu domu, aby byla možná jejich následná údržba a další výměna

–  při pronajímání nemovitosti – je součástí nájemní smlouvy

–  pro odstranění stavby – do skutečného stavu stavby se zakreslí postup bourání

–  pro banku v případě žádosti na poskytnutí hypotéky

  • při žádosti  o realizaci průkazu energetické náročnosti budovy

–  pokud katastrální úřad při digitalizaci katastrálních map a při revizi katastru nemovitostí zjistí nesrovnalosti se skutečným stavem.

  • u SVJ při změně vlastnictví v případě, že není ani v archivech Stavebního úřadu dochována původní dokumentace nebo původní dokumentace vykazuje stavební změny oproti skutečnému stavu

Pasport stavby budete potřebovat mj. i při prodeji domu. Zdroj: Canstockphoto

Jak vypadá pasport stavby, vypracovaný dle Přílohy č.14, odst.2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  • jde o zjednodušenou, ale komplexní dokumentaci, která vychází ze zaměření nemovitosti
  • základem jsou výkresy, zobrazující současný charakter nemovitosti, tj. situace, půdorysy, řezy. pohledy  

–  nedílnou součástí jsou Technická zpráva a Průvodní zpráva,  kde jsou popsány všechny informace, které se týkají skutečného využívání všech prostorů v nemovitosti. 

Při pořizování pasportů nebo stavebních úprav je proto vhodné se obrátit na příslušný odborný Ateliér, kde vám poradí a  zajistí architektonické služby. 

Například v Ateliéru 3×3 na adrese: zahradnik.atelier3x3@gmail.com nebo zahradnikova.atelier3@gmail.com

Zdroj info: Stavební zákon, Atelier 3×3

 

Venkovní dlažba se pokládá na terče. Víme, jak na to!

 


You must be logged in to post a comment Login