Inspirace

Víte, co znamenají symboly Velikonoc?

Od   | 

Od nepaměti na Velikonoce muži pletou pomlázky a ženy barví vajíčka a pečou beránky. Většina z nich to ale dělá automaticky, aniž by přesně věděla, proč tomu tak je. Patříte mezi ně? Už nemusíte! Přinášíme totiž rychlé vysvětlení.

Nejznámějším symbolem Velikonoc jsou vajíčka představující symbol nového života. Už ve starověkém Egyptě se na svátky jara barvila vajíčka červeně (tato barva je symbolem dělohy). Zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku. V souvislostí s lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje i nadále. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době jakožto lacticinie (pokrmy připravené z mléka a vajec). V západním křesťanství se vejce pojímá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus jako symbol nesmrtelnosti.

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.Oheň symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Proto na stole svíčky a barvy vybíráme v jarních tónech, tedy žlutá, světle zelná, oranžová. 

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě.  

Zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc.

Zapomenout bychom neměli ani na kříž, který je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.


You must be logged in to post a comment Login