Inspirace

Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích?

Od   | 

Velikonoce se slaví v nejrůznějších koncích světa, a tak není divů, že se jejich oslavy místně liší. Podívejte se s námi na ty nejzajímavější.

Na velikonoční tabuli neodmyslitelně patří živé květiny.

Na velikonoční tabuli neodmyslitelně patří živé květiny. Zdroj: Pinterest

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem – oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování.  V užším pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), respektive vigilie na Bílou sobotu, v širším pojetí se jimi myslí Velikonoční triduum, v nejširším smyslu pak celá doba velikonoční, tedy padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do letnic (Letnice je označení křesťanského svátku, který se slaví 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.).

U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky.

V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti.

V západním křesťanství se vejce pojímá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus jako symbol nesmrtelnosti. Zdroj: Pinterest

Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích?

To, jak se slaví Velikonoce v Čechách, ví každé malé dítě, ale jaké zvyklosti mají jiné evropské země, nebo jak se slaví Velikonoce za oceánem?

Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky nejen náboženským svátkem, ale i společenským. Kromě návštěvy kostela, kam chodí celá rodina, se přátelé schází kolem zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a pokračují společnou cestou na „lov“ v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby čekala na děti, až se probudí. 

V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.

V Norsku je kromě lyžování v horách a malování vajíček tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule Poirot. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě vychází mnoho knih a dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.

Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně pečen v několika různých velikostech, pro každého člena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je zdobený různými ornamenty – osmiramennými kříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta. I tímto se liší od ruské kuliči – neozdobeného chleba politého sněhem z bílků. Pro pečení paschy se používají speciálně vytvořené keramické formy, v mnoha domácnostech se využívají i různě široké hrnce. 

Zdroj: Pinterest

Fotogalerie: 

 


You must be logged in to post a comment Login