Kuchyně

Údržba výrobků Franke

Od   | 

Franke rozšiřuje řady čisticích prostředků o novinky pro údržbu barevných dřezů, baterií a odsavač par. Zde je několik typů jak správně udržovat dané výrobky a také čemu se vyvarovat.

FRAGRANIT+ A TECTONITE® DŘEZY – SPRÁVNÝ POSTUP – JAK UDRŽOVAT

Základem správné údržby těchto dřezů je jejich časté a pravidelné čištění. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.

Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití.

Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.

Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučujeme používat speciální čisticí sprej FRANKE Colored Sink Clear v kombinaci s FRANKE Microfiber Care Cloth univerzálním hadříkem nebo houbičkou FRANKE Magic Sponge.

Sprej Franke colored Sink Clear, Franke Microfiber Cara Cloth a Franke Magic Sponge

 

Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí. 

 

ŠPATNÝ POSTUP – ČEMU SE VYHNOUT

Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezy. Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.

 

Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělícími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí od­barvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky.

 

NEREZOVÉ DŘEZY

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání. Použitím čisticí pasty FRANKE Twister se dají jemné škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.

Pasta Franke Twister

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup:

Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE – TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku FRANKE Twister (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku FRANKE Twister (nebo jiným čisticím krémem, pastou), který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli. Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

Opakují se “rezavé” skvrny?

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novo­staveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a ná­sledný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe FRANKE Twister) opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

Jak se čistí kuchyňské baterie

Další novinkou pro údržbu a čištění baterií je speciální čisticí sprej FRANKE Tap Cleaner určený pro údržbu všech povrchů baterií od chromu, přes celonerezový povrch či dalších barevných a metalických povrchů. Tento sprej doporučujeme používat s univerzálním hadříkem FRANKE Microfiber Care Cloth.

Franke Tap Cleaner a Franke Microfiber Cloth

Pokud bojujete s vodním kamenem usazujících se kolem vaší baterie, doporučujeme pro jeho odstranění použít roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.

Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. K čištění povrchu baterií obecně nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..

Odsavač par

Pro čištění odsavačů par lze použít nový čisticí sprej FRANKE Cooker Hood Cleaner opět v kombinaci s hadříkem FRANKE Microfiber Care Cloth. 

Franke Cooker Hood Cleaner a Franke Microfiber Care Cloth

 


You must be logged in to post a comment Login