Architektura a design

Uchrání plot náš majetek? Jak se k oplocení staví pojišťovny?

Od   | 

Oplocením vymezujeme soukromý pozemek u našeho obydlí, a tím zamezujeme přístupu nepovolaným osobám a i zvířatům. Musí být vybudován pouze na pozemku v našem vlastnictví, nesmí zasahovat na sousední pozemky a nesmí bránit přístupům na ostatní pozemky. Pro záplavová území platí zvláštní pravidla, oplocení  musí být snadno demontovatelné a nesmí bránit proudu povodně.

Pokud charakter oplocení jednoznačně neurčí ve svých regulativech existující územní či regulační plán města či obce, záleží na nás, jaký vzhled bude oplocení mít a z jakého materiálu  bude plot zhotoven.

Nejprve si musíme uvědomit, zda půjde o neprůhledný vysoký plot, který nás důsledně oddělí od blízkého okolí a výrazně zajistí soukromí. Je příjemné se na svém na pozemku pohybovat nerušeně bez pohledu okolo jdoucích. Toto řešení má ale jedno úskalí. Stejně nerušeně se za oplocením v době naší nepřítomnosti nebo nepozornosti mohou pohybovat i ti, kteří na náš pozemek pronikli neoprávněně. Nejsou vystaveni takzvané sociální kontrole neboli dohledu sousedů a blízkých z okolí. Tato sociální kontrola je, jak známo nejúčinnější při vysledování problémového chování v území. Běžnou výškou plotu je 1,6 m, menší výška působí víceméně symbolicky a jedná se spíše o bariéru estetickou či psychologickou.

Jak se na oplocení dívá pojišťovna?

Oplocením a jeho překonáním se pak také zabývá naše pojišťovnictví domácností při řešení krádeží. Z podmínek pojištění domácností  vyplývá, že je poskytnuto pojistné plnění tehdy, pokud pachatel překonal funkční oplocení a odcizil věci, umístěné na pozemku, který je funkčním celkem s pojištěnou domácností. Jako překonaný prvek zabezpečení pojišťovny vyžadují minimální výšku plotu 1,4 m. V každém případě to musí být oplocení z pevných materiálů, nikoli například jenom živý plot.

Tento typ oplocení pozemku není pro pojišťovnu dostatečný. Lze ho totiž snadno překonat.

Jaké bude konkrétní řešení oplocení našeho pozemku a jak bude plot vypadat dále záleží na tom, zda budeme vycházet z charakteru zástavby blízkého okolí či ulice, zda budeme chtít, aby náš plot  do okolí zapadl harmonicky a zda se budeme držet užitých materiálů sousedních plotů, nebo se budeme držet výtvarného záměru  řešení našeho domu.

Můžeme volit z široké nabídky materálů – mezi  dřevem, pálenými tvarovkami, betonovými prvky, kamením, pletivem, kovem nejrůznějších tvarů nebo jejich kombinací. Koncepčně by mělo být řešení plotu spíše jednodušší a je na zvážení užití více jak dvou druhů materiálů. Oplocení hlavně směrem do ulice nesmí působit v daném prostředí rušivě.


You must be logged in to post a comment Login