Články

Střecha u dřevostavby: Jaké jsou možnosti?

Od   | 

Při navrhování a stavbě dřevostavby je střecha klíčovým prvkem, který nejenže tvoří estetiku domu, ale také hraje zásadní roli v jeho energetické účinnosti. Střecha netvoří jen ochranu před srážkami a povětrnostními vlivy, ale také může přispět k vytvoření nízkoenergetického domu.

Zdroj: Canstockphoto

Jaké typy střech můžete u dřevostavby zvolit a jaký mají vliv na energetickou účinnost domu? Pojďme se na to podívat.

Rozdělení střech podle sklonu

Střechy lze rozdělit podle sklonu na tři základní kategorie: ploché, šikmé a strmé.

 1. Ploché střechy
  • Sklon je v rozmezí 0 až 5 stupňů.
  • Dřevostavby s plochou střechou jsou často spojovány s moderním designem.
  • Tuto střechu lze využít i pro vytvoření zelené střechy, kterou pokrývá nejrůznější vegetace.
 2. Šikmé střechy
  • Sklon se pohybuje mezi 5 až 45 stupni.
  • Tvar střechy hraje roli v estetice domu.
  • Výběrem tvaru lze ovlivnit i velikost podstřešního prostoru.
 3. Strmé střechy
  • Sklon nad 45 stupňů.
  • Tyto střechy mají tradiční vzhled a jsou často používány na honosnějších dřevostavbách.

Zdroj: Canstockphoto

Ploché střechy dřevostaveb

Ploché střechy dřevostaveb se mohou rozdělovat podle své funkce:

 1. Běžné ploché střechy
  • Tyto střechy jsou zakončeny hydroizolační vrstvou a mohou být pokryty různými materiály, jako jsou střešní fólie nebo asfaltové pásy.
 2. Zelené střechy
  • Na střechách lze vysázet rostliny a vegetaci, což může přispět k lepšímu tepelnému izolačnímu efektu a zlepšení mikroklimatu v domě. Zelená střecha může být i na šikmé střeše.
 3. Terasy
  • Tyto střechy jsou často podobné běžným plochým střechám, ale mají pevnější vrstvu, která umožňuje chůzi po střeše. A tím pádem i výstavbu terasy.
  •  

ZAJÍMAVOST: Víte, že moderní dřevěné konstrukce jsou poměrně odolné vůči požáru? Zuhelnatělá povrchová vrstva na nosných prvcích brání dalšímu ohoření. Hořící strop z dřevěných trámů tak může ohni odolávat déle než keramický strop vložený do ocelových profilů.

 

Co umí moderní lampy a kam pro ně?

 

Šikmé a strmé střechy

Šikmé a strmé střechy nabízejí různé možnosti tvarů:

 1. Pultová střecha
  • Jedna střešní rovina s pultovou a okapní hranou a dvěma štíty.
  • Moderní a vhodná pro dřevostavby na hranici pozemku.
 2. Sedlová střecha
  • Dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapními a štítovými hranami.
  • Často se používá u samostatně stojících rodinných domů či v řadových zástavbách.
 3. Valbová střecha
  • Střecha s valbami na obou koncích, které jsou ve stejné výškové úrovni jako okapy sedlové střechy.
  • Vhodná pro honosnější dřevostavby.
 4. Polovalbová střecha
  • Podobná valbové střeše, ale s odlišnou výškovou úrovní okapů.
  • Často používána v horských oblastech.
 5. Mansardová střecha
  • Čtyři střešní roviny s různým sklonem.
  • Vyskytuje se na nových i historických dřevostavbách.
 6. Stanová střecha
  • Čtyři střešní roviny sbíhající se do středového vrcholu, připomíná tvar čtyřbokého jehlanu.
  • Často používána u sakrálních staveb.
 7. Pilová střecha
  • Soustava opakujících se pultových nebo sedlových střech, často u řadové zástavby a průmyslových objektů.

 

Variabilní pohovka vhodná i do menšího pokoje

 

Při výběru střechy pro dřevostavbu je důležité brát v úvahu nejen estetiku a funkci, ale i klimatické podmínky a místní regulace. Správná volba střechy může dům udělat nejen krásnějším, ale i energeticky efektivnějším. Střecha není jen krytinou nad hlavou, ale klíčovým prvkem pro pohodlí a úspory ve vašem dřevěném domě.

Rozdělení střech podle počtu plášťů

Při rozdělení střechy podle počtu plášťů se zaměřujeme na to, zda střecha má jednoplášťovou, nebo víceplášťovou konstrukci:

 1. Jednoplášťové střechy
  • Jedná se o střechu bez větrané mezery, typickým představitelem je plochá střecha dřevostavby. Tyto střechy jsou obvykle jednodušší a efektivnější.
 2. Víceplášťové střechy
  • Tento typ střechy obsahuje větranou mezeru, což může být důležité zejména pro šikmé střechy. Větraná mezera může pomoci s odvětráním a izolací.

 

Italský design v koupelně? Víme, kam pro něj!

 

Dělení střechy dle systému nosné konstrukce

Dřevostavby mohou mít různé systémy nosných konstrukcí:

 1. Klasický krov
  • Tento tradiční systém zahrnuje postupné montáže dřevěných prvků krovu na stavbě. Je vhodný pro různé typy střech a poskytuje trvanlivou konstrukci.
 2. Stropní nosníky
  • Dřevěné prvky stropu, které tvoří podklad pro skladbu ploché střechy. Tento systém je často využíván u plochých střech, zejména u moderních dřevostaveb.
 3. Střešní vazníky
  • Dřevěné vazníkové prvky, které se předem připraví a poté se osazují na stavbě. Tento systém může zjednodušit montáž a zrychlit proces výstavby.

Zdroj info: ms-haus.cz, rdrymarov.cz

 

Do jaké nádrže nejlépe zachytávat dešťovou vodu?

 

 


You must be logged in to post a comment Login