Rady a tipy

Stavíte dům? Víme, kam ho na svém pozemku můžete umístit

Od   | 

Našli jste pozemek, který jste si zamilovali, a toužíte si na něm postavit svůj dům snů? Pak byste měli vědět, že ne na každé parcele či v kterékoliv lokalitě dům postavit lze. Ještě před koupí pozemku si proto předem zjistěte, zda je zde vůbec stavba možná.

Před stavbou domu si musíte zjistit, jaká pro ni platí omezení. Zdroj: Canstockphoto

Při výběru vhodného pozemku pro stavbu domu zohledněte nejen to, zda zde stavbu umožňuje legislativa, ale také, zda to bude možné z technického hlediska. Některé pozemky stavbu neumožňují už kvůli množství úprav, které by s sebou přinesly úpravy terénu.

 

Trendy jsou bílé dveře

 

Spousta lidí hledá informace o pozemku na katastru nemovitostí – na něm se sice dozvíte, kdo je vlastníkem, zjistíte také parcelní číslo, výměru, katastrální území, název pozemku (zahrada, orná půda a jiné), případné zástavy a věcná břemena. O tom, zda se jedná o stavební pozemek, se však musíte informovat na stavebním úřadě, kdy by vás měl zajímat:

 • Územní plán: zjistíte, zda se jedná o stavební pozemek.
 • Regulativy: určují, jak by měl dům vypadat – procentuální zastavitelnost, typ střechy, počet podlaží.
 • Inženýrské sítě: informace o tom, zda jsou na pozemku elektřina, plyn, voda, kanalizace.
 • Příjezdové komunikace: patří k domu i příjezdová komunikace, nebo vede přes jiný pozemek?
 • Uliční čára: Tato „čára“ určuje, v jaké části pozemku může budoucí dům stát.

 

Kam pro záclony a závěsy?

 

Podívejte se do územního plánu

Pokud má obec, do které se chcete stěhovat, vypracovaný územní plán, bude vaše zjišťování ohledně stavby rodinného domu jednodušší. Územní plán ve svém návrhu počítá s konkrétními místy, které jsou vhodné pro určitý druh zástavby.

Na povolení stavby pak dle ustanovení § 104, odst.1a stavebního zákona bude stačit ohlášení stavebnímu úřadu. To platí u stavby rodinného domu o jednom podzemním podlaží do hloubky 3 metrů a nejvýše dvou nadzemními podlažími a podkrovím. Pokud je nutno pro stavbu vybudovat i inženýrské sítě a komunikace, budete před stavbou potřebovat také územní souhlas či územní rozhodnutí.

Věděli jste, že na každém pozemku můžete zastavět jen určité procenty z něj? Zdroj: Pexels

Jak má vypadat pozemek vhodný ke stavbě rodinného domu?

Závazné regulativy územního plánu vaší obce vztahující se ke konkrétnímu pozemku by měly vyhovovat záměrům stavebníka, tedy vám. To se týká hlediska výšky zástavby, možného procenta zastavění pozemku, odstupů od sousedních staveb, charakteru střech a podobně. Konkrétně je třeba zohlednit:

 • Svažitost pozemku, která by neměla překročit 7 procent.
 • Rozlohu a tvar pozemku, které by měly umožnit optimální orientaci domu na pozemku.
 • To, aby dům nebyl v záplavové oblasti.
 • Pozemek by neměl být zatížen stávajícím vedením inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy.
 • Pozemek by se neměl nacházet v oblasti, která je zatížena hlukem.
 • Pozemek by měl mít možnost optimálního napojení na obslužnou komunikaci a na inženýrskou infrastrukturu.

Podrobné informace o pozemku by měly být k dostání na místně příslušném stavebním úřadu. Vhodné je požádat jej o územně plánovací informaci. Do 30 dnů by vám měl stavební úřad sdělit, jaké jsou podmínky zástavby na daném pozemku a přesněji je specifikovat.

Krásná, elegantní i pohodlná! Sedačka Pablo od Natuzzi Italia

Odstupové vzdálenosti při stavbě domu

Ve vyhlášce č. 501/2006 v novele 268/2009 je stanoveno, jaké odstupy mezi stavbami a odstupy od hranice pozemku musíte dodržet. Kromě toho musíte zjistit, jak velké procentu pozemku můžete zastavět.

Věděli jste, že odstupové vzdálenosti jsou definované také v Požárně bezpečnostním řešení (PBŘ)? Ten musí být součástí projektu na každý rodinný dům. PBŘ má odstupové vzdálenosti, se kterými je třeba při projektování pracovat. Může se tak stát, že se vám dům zkrátka na pozemek nevejde.

Zvažte také orientaci domu ke světovým stranám. Zdroj: Home Style

A jaké odstupové vzdálenosti jsou důležité?

Vyhláška č. 501/2006, kterou upravuje č. 269/2009 nám kromě odstupových vzdáleností od okraje pozemku udává také minimální odstupové vzdálenosti nejen mezi samotnými stavbami, ale i odstup od komunikace.

To znamená, že odstupová vzdálenost mezi rodinnými domy musí být minimálně 7 metrů. Polovina této vzdálenosti je 3,5 metru od společné hranice. Ve stísněných zástavbách však existují výjimky. Tam lze snížit minimální odstup na 4 metry, to dělá dva metry na každé polovině. O dalších výjimkách rozhoduje stavební úřad.

Orientace na světové strany

Při výběru pozemku zvažte také orientaci budoucího domu ke světovým stranám. Zatímco vchod je vhodné orientovat do ulice, kde je více hluku, obytné místnosti je vhodné orientovat do klidné části pozemku, ideálně na jih. Co ale uděláte v případě, že jih bude u komunikace? Budete muset zvážit, zda nepřesunete obývací pokoj na sever, kde ale nebude dostatek denního světla.

 

Který sprchový kout vybrat?

 

 


You must be logged in to post a comment Login