Technika v domácnosti

Stavba bazénu na zahradě. Kdy budete potřebovat stavební povolení?

Od   | 

Nepříjemná letní vedra přivádí spoustu lidí k otázce pořízení vlastního bazénu. Pokud patříte k těm, kteří by rádi dali přednost vlastnímu bazénu před návštěvou těch veřejných, měli byste nejprve zjistit, zda bude vaše stavba v souladu se stavebními předpisy.

Je libo oválný, nebo kulatý bazén? Zdroj: Mountfield

Mít na zahradě vlastní bazén je v současnosti populární. A není divu – když bude bazén dostatečně velký, užijete si v něm s velkou pravděpodobností mnohem více zábavy než na přeplněném veřejném koupališti. Pokud ale chcete, aby se stavba vaší vodní oázy obešla bez zbytečných problémů, je třeba seznámit se s platnou legislativou. Pokud si přece jen nebudete s něčím jisti, doporučujeme navštívit příslušný stavební úřad, kde vám poradí.

 

Nezámrzný ventil se na zahradě bude hodit

 

O stavbě bazénu na pozemku u rodinného či rekreačního domu rozhodují ustanovení § 79 a §103 Stavebního zákona v aktuálním znění. A co říkají?

Bazén do 40 metrů čtverečních se obejde bez papírování. Zdroj: Pexels

V § 79, odst. (2) se říká:

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení.

V § 103, odst. e) bodu 18 se říká:

Bazén včetně souvisejícího technického zařízení na pozemku u rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.

Stavba bazénu, jehož plocha nepřesahuje 40 metrů čtverečních

Pokud váš bazén bude mít méně než 40 metrů čtverečních a bude se nacházet minimálně dva metry od hranice pozemku (a bude se nacházet na pozemku rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci), nebudete muset vyřizovat žádné stavební povolení, ale ani územní souhlas. Rovněž nemusíte žádat o souhlas vašeho souseda se stavbou. Pro dobro vašich sousedských vztahů je ale dobré jej o záměru alespoň informovat.

Látky, kterým nevadí déšť ani slunce

 

Stavba bazénu, jehož plocha přesahuje 40 metrů čtverečních

Pokud bude mít bazén větší velikost, než je 40 metrů čtverečních, je třeba získat pro jeho stavbu na zastavěném stavebním pozemku u rodinného domu nebo u stavby určené pro rodinnou rekreaci územní souhlas. Zde se troše vyřizování na úřadech bohužel nevyhnete. Podrobněji o tom mluví ustanovení stavebního zákona platné od ledna 2018. Kromě vyplnění běžně dostupného formuláře pro územní souhlas je třeba doložit i další doklady – o tom, které si musíte připravit, se můžete informovat na příslušném stavebním úřadu.

Co říká územní plán obce?

Stavbu bazénu mohou zkomplikovat i další okolnosti. Pokud má obec vypracovaný územní plán, jde o omezující podmínky pro stavbu vyplývající z regulativů daného územního plánu. Vy se v tomto případě zaměřte zejména na „Podmínky pro využití území“ – kde může být pro konkrétní pozemky stanoveno maximální procento zastavění pozemků. Pokud je váš pozemek zastavěn na maximum již nyní, hrozí, že vám stavba bazénu neprojde. Současně zde může být definovaná stavební čára či odstupové vzdálenosti doplňkových staveb vůči stavbě hlavní, k hranicím sousedních pozemků a tak dál.

 

Kam pro dlažbu kolem bazénu?

 

Potřebujete souhlas sousedů?

Pokud se rozhodnete stavět bazén blíže hranici pozemků se sousedy – to znamená, že nedodržíte odstupovou vzdálenost dvou metrů, budete potřebovat jejich souhlas se stavbou. A jak by měl takový souhlas vypadat? Souhlas vašeho souseda se stavbou bazénu by měl být vyznačen na situačním výkresu, na němž jsou viditelná parcelní čísla dotčených pozemků a na němž je vyznačen stavební záměr. Tento výkres by měl být doplněn o identifikační údaje stavebníka a dotčené osoby, o specifikaci stavebního záměru. Chybět by neměl ani datum a podpis.

Zdroj info: Mountfield, Stavební zákon, Vše o stavbě bazénu na zahradě

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login