Inspirace

Proč jsou v naší krajině stále oblíbená kachlová kamna?

Od   | 

Kachlová kamna jsou v našich zemích známá již po staletí. Součástí běžných domácností se sice stala díky vysoké pořizovací ceně až v 19. století, ale od té doby jejich obliba neutuchá. Mají totiž řadu léty oceňovaných vlastností, a tak je i v 21. století najdeme v leckterých domácnostech.

Součástí kachlových kamen může být i varná plotna

Architektura kachlových kamen by měla vycházet ze stylu konkrétního interiéru či domu, měla by být v harmonii s jeho celkovým řešením. Jsou nezávislá na ostatních energetických zdrojích, mohou být hlavním či vedlejším způsobem vytápění, mají dlouhodobou výhřevnost a nízkou spotřebu paliva.

Kachle akumulují teplo a po té ho postupně předávají zpět do interiéru.

Lze je označit za nízkoteplotní zdroj tepla. Klasická kachlová kamna mají schopnost dlouhodobé tepelné akumulace s následným pomalým šířením ohřátého vzduchu do okolního prostoru. Principem provozu kamen je odvedení teploty, vzniklé spalováním dřeva v topeništi, do hmoty kouřových tahů a dalších keramických částí kamen. Do komína pak jde následně odtah spalin, ochlazených na optimální teplotu. Teplota naakumulovaná do hmoty kamen se postupně uvolňuje sáláním z kachlového nebo omítaného povrchu kamen. Povrchová teplota kamen dosahuje přibližně 60° C. To je příznivé z hlediska ochrany zdraví i hmotných škod.

Kachlová kamna jsou ozdobou venkovských stavení

Díky možnostem skladebnosti povrchového pláště, a to vyzděného či z keramických kachlů, se tento druh kamen vyznačuje nepřebernou tvarovou variabilitou. Téměř každá kamna jsou svébytným dílem, které vnáší do jakéhokoli prostoru estetickou hodnotu. Podle účelu a velikosti vytápěných prostorů, funkčního a tvarového řešení by se kamna dala rozdělit do několika druhů.

fglzgf

Kachlová kamna rozeznáváme:

1. Pokojová (měšťanského typu), vhodná k vytápění obytných prostor určených k trvalému užívání. Jsou to většinou tvarově méně členité vertikální solitéry s významnou estetickou úrovní, ať historizujícího charakteru, či jednoduššího tvarového výrazu.
2. Kuchyňská jsou kombinací varné plochy a pečící trouby. Vychází z tradic bydlení na venkově. Jejich vzhled dnes také ovlivňuje nový moderní design.
3. Do chalup (vesnického typu), většinou kombinace sporáku s pecí či odpočinkovým zápecím. Jejich realizace nabízí velké možnosti tvarového hmotového uspořádání a členitosti.

Kachlová kamna jsou dominantním prvkem interiéru

Víte, že…

Kachlová kamna jsou vždy originálním dílem odborné firmy podle projektu zpracovaného na základě konkrétní tepelné potřeby vytápěných prostorů, tedy výpočtu tepelné ztráty vyjádřené v kW/hod. Díky široké nabídce realizátorů dnes mohou vznikat kachlová kamna jak historizujícího vzhledu, tak i jednodušších tvarů a designu, které se hodí do příslušného prostoru.

Kamna mohou mít i omítaný povrch

Přestože bývají kachlová kamna barevná i v bílém provedení mají šmrnc


You must be logged in to post a comment Login