Inspirace

Stále oblíbená kachlová kamna

Od   | 

Kachlová kamna jsou v našich zemích známá již po staletí. Součástí běžných domácností se sice stala díky vysoké pořizovací ceně až v 19. století, ale od té doby jejich obliba neutuchá. Mají totiž řadu léty oceňovaných vlastností, a tak je i v 21. století najdeme v leckterých domácnostech.

Architektura kachlových kamen by měla vycházet ze stylu konkrétního interiéru či domu, měla by být v harmonii s jeho celkovým řešením. Jsou nezávislá na ostatních energetických zdrojích, mohou být hlavním či vedlejším způsobem vytápění, mají dlouhodobou výhřevnost a nízkou spotřebu paliva.
Lze je označit za nízkoteplotní zdroj tepla. Klasická kachlová kamna mají schopnost dlouhodobé tepelné akumulace s následným pomalým šířením ohřátého vzduchu do okolního prostoru. Principem provozu kamen je odvedení teploty, vzniklé spalováním dřeva v topeništi, do hmoty kouřových tahů a dalších keramických částí kamen. Do komína pak jde následně odtah spalin, ochlazených na optimální teplotu. Teplota naakumulovaná do hmoty kamen se postupně uvolňuje sáláním z kachlového nebo omítaného povrchu kamen. Povrchová teplota kamen dosahuje přibližně 60° C. To je příznivé z hlediska ochrany zdraví i hmotných škod.
Díky možnostem skladebnosti povrchového pláště, a to vyzděného či z keramických kachlů, se tento druh kamen vyznačuje nepřebernou tvarovou variabilitou. Téměř každá kamna jsou svébytným dílem, které vnáší do jakéhokoli prostoru estetickou hodnotu. Podle účelu a velikosti vytápěných prostorů, funkčního a tvarového řešení by se kamna dala rozdělit do několika druhů.

Kachlová kamna rozeznáváme:

– pokojová (měšťanského typu), vhodná k vytápění obytných prostor určených k trvalému užívání. Jsou to většinou tvarově méně členité vertikální solitéry s významnou estetickou úrovní, ať historizujícího charakteru, či jednoduššího tvarového výrazu.
– kuchyňská jsou kombinací varné plochy a pečící trouby. Vychází z tradic bydlení na venkově. Jejich vzhled dnes také ovlivňuje nový moderní design.
– do chalup (vesnického typu), většinou kombinace sporáku s pecí či odpočinkovým zápecím. Jejich realizace nabízí velké možnosti tvarového hmotového uspořádání a členitosti.

Víte, že…

Kachlová kamna jsou vždy originálním dílem odborné firmy podle projektu zpracovaného na základě konkrétní tepelné potřeby vytápěných prostorů, tedy výpočtu tepelné ztráty vyjádřené v kW/hod. Díky široké nabídce realizátorů dnes mohou vznikat kachlová kamna jak historizujícího vzhledu, tak i jednodušších tvarů a designu, které se hodí do příslušného prostoru.

 

 

Text: Lenka Zahradníková, Foto: Kachlova kamna Tlumačov, Kamnáři, Hein

Komentáře

You must be logged in to post a comment Login