Rady a tipy

Jak na správné darování nemovitosti bez komplikací

Od   | 

Chystáte se darovat nemovitost? Pak vás jistě zajímá, jaké náležitosti musíte splnit. Je výhodnější darování nemovitosti, nebo její dědění? A co musí obsahovat darovací smlouva? Nejen o tom vám dnes řekneme víc.

Smlouva o darování nemovitosti musí být písemná. Zdroj: Canstockphoto

Mnoho lidí se rozhodne pro darování svého domu či bytu potomkům nebo vnoučatům ještě za života. Právě darování je mnohem jednodušším procesem než dědění, kdy není stoprocentní jistota, že bude majetek rozdělen tak, jak si darující osoba přála. Díky darování se rodina vyhne jak nepříjemnostem, tak i případným sporům.

Jak textiliemi oživit domov?

Darovací smlouva je nutnost

Nejjednodušším způsobem, jak převést nemovitost v rámci rodiny, je darování. Darovací smlouvou dárce převádí bezplatně vlastnické právo k nemovitosti, případně se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví, obdarovaný tuto věc či nabídku přijímá. Jedním z příkladů darování nemovitosti jsou rodiče, kteří chtějí, aby dům zůstal v rodině i v případě rozvodu jejich potomka. A proto nemovitost darují pouze jemu.

Stejně jako je tomu u všeho, i u převodu nemovitosti nesmí chybět smlouva. V té je třeba uvést jména, adresy, data narození všech zúčastěných osob. Dále pak podrobný popis nemovitosti (nezapomínejte na garáž, podíly na dalších pozemcích, ale i břemena). Pokud na něco zapomenete, může to vést k zamítnutí návrhu na vklad. To, že sepíšete darovací smlouvu mezi sebou, nestačí. Vlastnictví se získá až po provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Darovat dům je jednoduché. Zdroj: Sapeli

Je třeba platit při darování daň?

Pokud darujete v rámci blízké rodiny, darovací daň platit nemusíte. Je to bezúplatný převod, proto se v tomto případě daň z nabytí nemovitosti neplatí. Neplatí se ani daň z příjmu, jestliže se jedná o darování v přímé nebo vedlejší rodinné linii, případně mezi partnery. Ti spolu musí žít ve společné domácnosti alespoň 1 rok před obdarováním. Nepříbuzné osoby musí dar uvést do daňového přiznání jako příjem a zdanit jej. Příbuzné osoby musí darovanou nemovitost zdanit pouze v případě, že ji do 5 let od darování prodaly. Každý obdarovaný musí jednou ročně zaplatit daň z nemovitých věcí. Tuto daň platí každý majitel nemovitosti.

Nezapomeňte do smlouvy uvést, co darujete. V případě domu jde i o garáž, zahradu a další. Zdroj: Canstockphoto

Dožití původního majitele v nemovitosti

I když dárce svoji nemovitost daruje, často v ní chce dožít – s touto situací si poradí tzv. zřízení služebnosti – to je bezplatné doživotní užívání nemovitosti. To lze zřídit na dobu určitou či neurčitou, bezplatně či za úplatu. Předmětem může být jednotka, její část, ale i prostorově oddělená část domu či bytu. Předmět služebnosti je třeba vymezit ve smlouvě. U služebnosti pouze části nemovitosti je vhodné konkrétně vymezit, které části domu nebo bytu je oprávněn využívat výlučně oprávněný ze služebnosti a které společně s vlastníkem nemovitosti. Za údržbu je zodpovědný vlastník nemovitosti, oprávněný ze služebnosti ale hradí běžnou údržbu, kam spadá například výměna žárovek.

I když dárce svoji nemovitost daruje, často v ní chce dožít – s touto situací si poradí tzv. zřízení služebnosti – to je bezplatné doživotní užívání nemovitosti. Zdroj: Canstockphoto

 

Variabilní nábytek do koupelny: Vše po ruce v malé i velké místnosti

 

 


You must be logged in to post a comment Login