Rady a tipy

Souhlas souseda se stavbou: Postavíte i bez něj, ale ušetří vám čas i peníze

Od   | 

Kolem souhlasu souseda se stavbou panují nejrůznější mýty. Mnoho těch nepřejících si myslí, že se stavějící sousedi bez jejich vstřícnosti neobejdou. Naštěstí to není tak docela pravda a pokud si váš soused prostě zvykl na klid volného pozemku vedle sebe a myšlenka na váš dům se mu zkrátka jen nelíbí, a to aniž by porušoval náležitosti dané zákonem, se svými námitkami neuspěje a dům postavíte i bez něj. Proč se však domluva i tak vyplatí?

Strom vyšší než 3 m musí mít od hranice pozemku 3 m odstup a strom do 1,5 m odstup 1,5 m. Zdroj: Canstockphoto

Stavba na ohlášení? Bez souhlasu nejde

Určitě se snažte se sousedy domluvit, pokud byste mohli postavit jen „na ohlášení“, případně jen na „územní souhlas“. Není účelem tohoto článku rozlišovat stavby, ke kterým potřebujete stavební povolení a kde stačí jen ohlášení, stejně tak rozdíl mezi územním rozhodnutím a územním souhlasem; spokojme se s tím, že druhá pojmenování znamenají výrazně jednodušší, kratší a levnější proces. Pro obě formality ale bude třeba souhlas všech sousedů se stavbou. Tento souhlas musí dát všichni případní spoluvlastníci a musí být vyznačen přímo na situačním plánku. Kdyby vám sousedi souhlas nedali, znamená to, že se řízení překlopí do svých složitějších a zdlouhavějších variant.

V § 107 stavebního zákona odst. 1 je totiž  uvedeno, že: Nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno stavební řízení.

Souhlas vše urychlí

Pokud spěcháte. Bez souhlasu souseda, nebo dokonce s jeho aktivními námitkami a odvoláními, se proces vleče ještě déle, než je běžné (a že i obyčejné formality na stavebních úřadech trvají většinou bohužel dost dlouho). Jen skutečnost, že na vyřízení ohlášení stavby má úřad 30, na stavební povolení až 60 nebo dokonce až 90 dní, hraje roli. A nejrůznější námitky vše dále prodlužují. Pokud máte souseda, který se aktivně brání, i když neoprávněně, celé řízení se může protáhnout i na několik let. A to nemůže nikdo potřebovat. Zajít za sousedem, domluvit se, vysvětlit mu, co podniknete, abyste omezili nepohodlí sousedů během stavby a případně třeba i nabídnout přiměřenou kompenzaci, pokud bude soused omezen nebo bude potřeba, aby strpěl vstup na svůj pozemek, je tedy rozhodně lepší cesta.

Bez souhlasu souseda se proces pro povolení může vléct poměrně dlouho. Zdroj: Canstockphoto

I bez souhlasu postavíte

Co však dělat, pokud si soused postavil hlavu? Nemá cenu zkoušet prorazit hlavou zeď. S klidem si znovu projděte projekt a ujistěte se, že jsou splněny všechny náležitosti, zejména odstupy staveb, odstupy od hranice pozemku, svod dešťové vody. Pokud skutečně není nic, čím by vaše stavba odporovala předpisům, soused neuspěje. Pracovníci úřadu jej sice pozvou k ústnímu řízení, ale k neoprávněným, nesmyslným námitkám nebudou přihlížet.

Do čeho vám soused mluvit nemůže?

Je ještě vhodné vědět, které stavby můžete postavit zcela bez povolení či ohlášení a ani soused vám do nich nemá co mluvit, pokud jsou dodrženy odstupové vzdálenosti a stavba nebude souseda nijak obtěžovat. Jedná se například o skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku; dále je to zahradní domek neboli „stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží,  je vysoká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu, či  bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku, včetně jeho technického zařízení.“ 

Smíte také zasadit strom, ale pozor, strom vyšší než 3 m musí mít od hranice pozemku 3 m odstup a strom nižší odstup 1,5 m (aneb, všechny nedávno vysázené živé ploty např. z tují jsou nelegální, zde ovšem platí, že kde není žalobce, není soudce). Smíte vyměnit technické rozvody na pozemku, pokud jejich trasa zůstane stejná.

Povolení ani ohlášení nepotřebujete na bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku, včetně jeho technického zařízení. Zdroj: Canstockphoto

Fotogalerie:

 

Na návštěvě v nevelké kuchyni


You must be logged in to post a comment Login