Rady a tipy

Snižte si základ daně pro rok 2022: Můžete odečíst i úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření

Od   | 

Odčitatelné položky od základu daně jsou jedním z možných způsobů, jak snížit daňové povinnosti. Mezi tyto položky patří například platby za životní pojištění, profesní kvalifikaci nebo odborové příspěvky. Další výhodou je možnost odečíst si úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, což může být pro mnoho lidí velmi výhodné. V tomto článku se zaměříme na všechny tyto možnosti, abychom vám pomohli snížit vaši daňovou povinnost a získali více peněz do vaší peněženky.

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu bezúplatných plnění. Zdroj: Pexels

Zaměstnanci a OSVČ mohou využít nezdanitelné části základu daně, přičemž zaměstnanci je uplatňují v ročním zúčtování a OSVČ v daňovém přiznání. Pro uplatnění nezdanitelných položek musíte doložit odpovídající dokumenty. Pokud jste zaměstnanec, může vám s tím pomoci samotný zaměstnavatel nebo mzdová účetní.

Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření

Lidé, kteří splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, mohou odečíst úroky, které zaplatili v průběhu roku, a tím si snížit daň. Potvrzení o zaplacených úrocích získáte od banky nebo stavební spořitelny, která toto potvrzení obvykle posílá automaticky. Maximální výše odečitatelných úroků se liší podle toho, kdy si člověk úvěr sjednal. Může to být až 300 000 Kč za rok. Pokud má člověk více úvěrů, může si úroky sečíst a odečíst je jako souhrn. Maximální měsíční odpočty jsou 25 000 Kč (u úvěrů sjednaných do konce roku 2020) nebo 12 500 Kč (u úvěru sjednaných od roku 2021), pokud člověk splácel úvěr pouze část roku. Od základu daně si můžete odečíst pouze částku, kterou jste zaplatili v rámci úroků za daný rok, nikoliv celou splátku. Úspora na daních činí 15 % z této částky. Pokud jste tedy například zaplatili 200 000 Kč na úrocích z hypotéky v průběhu minulého roku, můžete si na daních odečíst 30 000 Kč.

Dary

Za rok 2022 můžete odečíst hodnotu darů, které jste poslali na účely stanovené zákonem, jako například charitu, školství, ekologii, tělovýchovu nebo kulturu, od vašeho základu daně. Pokud jste darovali ze společného jmění manželů, můžete si zvolit, zda si odečte jen jeden z vás v plné výši, nebo si odečtete oba poměrnou částí. Musíte však darovat alespoň 1 000 Kč nebo částku, která přesahuje 2 % vašeho původního daňového základu. Maximální částka, kterou si můžete odečíst, je 30 % původního základu daně. Kategorie darování krve nebo kostní dřeně mají specifické odpočty. V tomto případě si můžete snížit základ daně o 3 000 Kč za každé darování krve a 20 000 Kč za každé darování kostní dřeně. Je potřeba přiložit potvrzení o daru k daňovému přiznání.

Platby na penzijní spoření

Dalším odpočtem od základu daně je spoření na penzi ve III. pilíři důchodového pojištění. Pokud jste si přispívali na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, můžete si snížit základ daně až o 24 000 Kč za rok. Odečíst si můžete měsíční platby, které byly větší než 1000 Kč. Například pokud jste si spořili 1500 Kč měsíčně, můžete si za každý měsíc odečíst 500 Kč od základu daně. Potvrzení o výši vkladů vám pošle penzijní fond poštou.

Sociální zabezpečení je důležité. Zdroj: Canstockphoto

Platby na životní pojištění

Pokud máte sjednané soukromé životní pojištění, můžete si snížit základ daně o částku, kterou jste platili v minulém roce. Podobně jako u penzijního připojištění můžete odečíst až 24 000 Kč z daně. Existuje však podmínka, která musí být splněna. Ve smlouvě o pojištění je uvedeno, že pojistné plnění může být vyplaceno až po dosažení 60 let, a ne dříve než 60 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud máte smlouvu sjednanou na dožití, musí být splněna minimální pojistná částka. Ta činí 40 000 Kč u smlouvy s pojistnou dobou 5-15 let a 70 000 Kč u smlouvy s pojistnou dobou delší než 15 let.

Zákon uvádí, že porušení podmínek vede ke ztrátě nároku na odpočet. Také je třeba myslet na skutečnost, že uplatněné odpočty za posledních 10 let se stanou příjmem podle daňového zákona a budou muset být uvedeny v daňovém přiznání. Nicméně výjimkou jsou situace, kdy vznikne nárok na starobní či invalidní důchod nebo kdy se osoba stane invalidní třetího stupně dle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti.

Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od pojišťovny. Ta vám ho pošle v případě, že vaše smlouva splňuje podmínky pro nárok na odpočet. Zdroj: Pexels

Příspěvky na vzdělání

Daňový základ snižte také prostřednictvím plateb, které jste uhradili za profesní kvalifikaci, jestliže jste si je zaplatili sami a nebyly hrazeny zaměstnavatelem. Odečet se vztahuje pouze na zkoušky, které spadají do profesní kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Tento odečet není možné uplatnit na kurzy, které jsou rekvalifikací, jazykové ani zájmové. Můžete odečíst pouze náklady na zkoušky, nikoliv na kurz. Většinou můžete odečíst až 10 000 Kč za rok, ale lidé se zdravotním postižením mohou uplatnit až 13 000 Kč a lidé s těžkým postižením až 15 000 Kč. Jako potvrzení doložte doklad o zaplacení s vašim jménem a popisem vzdělání.

Od daňového základu si můžete odečíst i platbu za zkoušky, které ověřují výsledky vašeho dalšího vzdělávání. Zdroj: Pexels

Odborové příspěvky

Pokud jste členem odborové organizace a platíte jí příspěvky, můžete si tyto platby odečíst od základu daně. Maximální výše odpočtu je 3000 Kč za rok. Zároveň však platí omezení, že celková výše odpočtu nesmí přesáhnout 1,5 % vašich zdanitelných příjmů za rok 2022.

Zdroj info: Finanční správa, Peníze

 

 

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login