Články

Skrytá pravda o zdražování energií: Vaše cena možná neplatí

Od   | 

Energetický regulační úřad zaznamenal v poslední době větší množství stížností. I proto vydal varování před nekalými praktikami některých prodejců energií. Ti mnohdy neoprávněně navyšují svým zákazníkům ceny za dodávky energií.

Obchodníci se snaží obejít své zákonné povinnosti zejména dvěma způsoby. Prvním způsobem je omezování platnosti sjednaného ceníku a druhým způsobem je zvyšování ceny při automatickém prodloužení smlouvy.

Neplatíte za energie příliš? Zkontrolujte si platnost smlouvy. Zdroj: Canstockphoto

Pokud smlouva umožňuje jednostrannou změnu ceny, dodavatel je povinen zákazníkům předem a písemně oznámit takovou změnu minimálně třicet dní předem. Pokud dodavatel nedodrží tuto povinnost, zákazník má právo od takové smlouvy bez sankcí odstoupit. Pokud takto dodavatel nepostupuje, může se spotřebitel bránit námitkou, že jde o neúčinnou změnu.

 

Co když přestane LED svítit? Poradíme, jak dál

 

V některých smlouvách, které mají pevně stanovenou dobu trvání, není cena sjednána pro celou tuto dobu, ale pouze pro její část. Například u smlouvy na dva roky je cena stanovena pouze pro první rok. Poté se cena má změnit podle aktuálního ceníku, který firma zveřejní na svých webových stránkách.

Pokud je zvýšení ceny nezákonné, můžete ušetřit. Zdroj: Canstockphoto

Předem dohodnuté zvýšení ceny?

Někteří dodavatelé energií argumentují tím, že se nejedná o jednostranné zvýšení ceny, ale o zvýšení, které je předem dohodnuté. A proto nemusí spotřebitelům změnu ohlásit podle energetického zákona. To by však platilo pouze v případě, že by byla již při uzavírání smlouvy sjednaná konkrétní částka, na kterou se od jistého okamžiku cena zvýší. Pokud se tomu tak nestalo, váš dodavatel jen zkouší, zda u vás uspěje.

Pokud byla vaše cena změněna tímto způsobem, máte právo protestovat. Zcela nejvhodnější je dávat si pozor již při podpisu smlouvy. Pokud je na dobu určitou, podívejte se, zda nabídka představuje fixní cenu trvající po celou dobu trvání smlouvy.

Zvyšování při prodloužení smlouvy

V některých smlouvách najdete ujednání, že pokud zákazník před uplynutím doby trvání smlouvy neprojeví zájem, že ji chce ukončit, bude mu prodloužena automaticky. Tento postup je v pořádku. Ale i v tomto případě vás musí váš dodavatel o změně ceny informovat včas. A to nejen formou odkazu na své webové stránky. Dodavatel vás musí upozornit konkrétně – například označením určitého ceníku.

Vaše budoucí cena musí být zveřejněna s dostatečným předstihem, abyste stihli zareagovat. Podle ERÚ je to minimálně 20 dní.

Zdroj: Energetický regulační úřad, penize.cz

 

Kde navrhnou a zároveň zrealizují návrh osvětlení?

 

 


You must be logged in to post a comment Login