Architektura a design

Jak se vypořádat s prudce svažitým pozemkem pro stavbu rodinného domu

Od   | 

Prudký svah je vždy pro architekta výzvou, přestože přináší nejrůznější koncepční i technické zádrhele. Zároveň ale nabízí výjimečné možnosti. Vyřešíme-li zádrhele a využijeme-li možnosti, pak ve výsledku získáme neotřelý rodinný dům s krásným výhledem do krajiny.

Kde jinde než právě v horách je nejvíc domů ve svahu. Tam je zároveň i na co koukat

U prudkého svahu se dá předpokládat, že alespoň jedno podlaží rodinného domu bude zabudováno do svahu. Aby byl zachován status rodinného domu, je nutno dle ČSN 73 4301 Obytné budovy dodržet ustanovení, že:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Bez řešení uspořádání alespoň jednoho částečného podzemního podlaží se v tomto případě neobejdeme. Je nutno se vypořádat s ustanovením ČSN Obytné budovy a nových PSP, které definují podzemní podlaží takto: podlaží, které má úroveň podlahy nebo její větší části níže, než 0,80 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém tři metry po obvodu stavby.

Ideální je, když je příjezdová cesta shora. Tak můžeme od vstupních dveří vcházet rovnou do obývacího pokoje. Ložnicové patro je pak dole.

 Co je důležité pro povolovací proces

Pro povolovací proces stavby rodinného domu bude důležité jak vlastní koncepční uspořádání domu na svahu s určením poměru obytné a užitné plochy, řešení provozu, rozložení funkcí  i vlastní technické řešení stavby, ale musí se také zohlednit podmínky a regulativy nadřazených dokumentací v území tedy územní plán obce, případně regulační plán či územní studie, dále pak platné vztahující se limity. Tedy ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí, lesa, zohlednění památkové ochrany, územních systémů ekologické stability a také dodržení Vyhlášky o technických požadavcích na stavby. Vše pak záleží na konkrétním stavebním stavebním úřadu, který určí podmínky pro konkrétní povolovací postup.

V tomto případě majitelé vestavěli dům do země

Stavební parcela ve svahu může být pro architekty velkou výzvou. A to také proto, že není vždy potřeba řešit technicky náročné stavební konstrukce. Je známo, že v historii přirozeně vyrůstaly domy a chalupy po svazích a kopcích našich hor.

Prudký svah je šancí pro mimořádný projekt. Za kritérium řešení stavby rodinného domu lze považovat dlouhodobou udržitelnost, ohleduplnost k ekologii prostředí, energetickou efektivnost, dokonalé souznění domu s okolím i dostatečný přísun denního světla. Pro obyvatele by měl  být dům pohodlným útočištěm,  měl by být přívětivým a obytným.

Cihlový základ, který prostorově definuje suterén, harmonicky ladí k patinované měděné fasádě dvou navazujících podlaží. Foto: Schüco

Vysoké úrovně bydlení, pohodlí i soukromí a i bezproblémového a pohodlného provozu domácnosti v domě je možno dosáhnout jen dobrou, pečlivou přípravou a propracovaným návrhem rodinného domu. Nepromyšlená příprava a podrobně nepropracovaný projekt může přinést řadu problémů jak při realizaci stavby, tak při následném užívání domu.

S využitím vysoce tepelně izolovaných systémů pro posuvné dveře, fasádu, okna a vchodové dveře značky Schüco dům minimalizuje tepelné ztráty a splňuje nízkoenergetické principy.

Fotogalerie:

Co by se vám také mohlo hodit?


You must be logged in to post a comment Login