Rady a tipy

S drobnějšími opravami vašeho bydlení pomůže Nová zelená úsporám Light

Od   | 

Až 150 000 Kč pro nízkopříjmové rodiny na zateplení jejich bydlení. Přesně to slibuje nový dotační program nová zelená úsporám Light. Dotace by měla pomoct se zateplením nemovitosti, výměnou oken, případně dveří. A jaké jsou podmínky?

Začátkem příštího roku bude spuštěn dotační program Nová zelená úsporám Light. Tento program bude cílit na domácnosti s nižšími příjmy, které by potřebovaly zateplit fasádu, střechu či podlahu. Ale nemohou si tuto investici dovolit. V první fázi je na pomoc vyčleněno 1,5 miliardy korun. Tato podpora se týká asi 10 000 domácností. V závislosti na konkrétním úkonu by mohla pokrýt až 100 procent pořizovací ceny.

Dotace je určena na drobnější úpravy. Zdroj: Viessmann

Kdo má na tuto dotaci nárok?

Jak jsme již zmínili, na dotaci mají nárok rodiny s nižšími příjmy. To však neznamená, že mohou žádat jen nemajetné domácnosti. Žadatelem musí být majitel či spolumajitel nemovitosti – může se jednat také o rekreační nemovitost, pokud je trvale obydlená a žadatel v ní má nahlášený trvalý pobyt již před 12. zářím 2022.  O dotaci můžete žádat od 9. ledna 2023. Žádat se bude elektronickou cestou.

Mezi osoby, které mohou žádat, patří:

  • Osoby ve starobním důchodu
  • Osoby v invalidním důchodu (3. stupeň)
  • Osoby pobírající příspěvek na bydlení minimálně od 12. září 2022 alespoň do doby podání žádosti.

Výše uvedené podmínky musejí splňovat všichni členové domácnosti vyjma nezaopatřených dětí.

 

Trendy jsou dveře se skrytou zárubní

 

Na co je dotace Nová zelená úsporám Light určená?

Jak jsme již zmínili, dotace Nová zelená úsporám Light může v některých případech pokrýt až 100 procent z pořizovací ceny. Na jednotlivé úkony je však určen jistý limit. A to:

  • až 50 000 Kč na zateplení stropu,
  • až 60 000 Kč na zateplení podlahy,
  • až 120 000 Kč na zateplení střechy,
  • až 150 000 Kč na zateplení fasády (na metr je určeno až 6 000 Kč),
  • až 150 000 Kč na výměnu oken (na jednu výplň je určeno 12 000 Kč),
  • až 150 000 Kč na výměnu dveří (na jedny dveře je určeno 18 000 Kč).

Dotaci můžete použít i na výměnu dveří. Zdroj: Dorsis

Kdo musí úpravy provést?

Na rozdíl od jiných dotací, peníze z tohoto dotačního programu dostanete formou zálohy (ostatní jsou zpětně). Na stavební úpravy si můžete najmout firmu, nebo je můžete provést svépomocí. Výběr firmy je případně na vás. Úpravy však musíte provést do 12 měsíců od získání dotace. Na žádost lze lhůtu prodloužit ještě o dalších 6 měsíců.

Velkou výhodou je, že můžete o dotaci žádat také zpětně. Zde však musíte splnit časový limit – stavební úprava musela proběhnout po 12. září 2022. Pokud podmínky splníte, dotace vám bude zaslána zpětně.

Zdroj: Nová zelená úsporám Light

 

Drobnosti, které vnesou do domova správnou energii

 

 


You must be logged in to post a comment Login