Architektura a design

Ruší vás venkovní osvětlení nebo světelná reklama na sousedním domě? Má to vliv nejen na váš spánek!

Od   | 

Bez venkovního osvětlení si to dnes už neumíme představit. Zvyšuje bezpečnost a konec konců i zpříjemňuje venkovní prostředí. S přibýváním lamp se ale zároveň zvyšuje možnost, že jejich svit vchází do našich oken a obtěžuje nás. Takže pokud právě nebydlíte v horních patrech mrakodrapu nebo na louce u lesa, ale v běžné české zástavbě, možná tento neblahý dopad moderní civilizace řešíte.

Zvláště v zimních měsících, kdy září v městech kromě pouličního osvětlení také reklamní plochy a sváteční výzdoba, může mít přebytek světla a absence tmy, na obyvatele více negativní dopad. Mezi důsledky tzv. světelného znečištění patří nekvalitní spánek, nespavost či únava, ale dle odborníků může intenzivní umělé osvětlení při dlouhodobém působení vyvolávat vážné zdravotní problémy.

Jestliže vás obtěžuje sousedova lampa či blikající reklamní plocha, v noci zářící do vašich oken, můžete majitele požádat o její odstranění případně výměnu za vhodnější méně rušivou. Optimální je rozumná mezilidská domluva. Pomoci vám mohou ustanovení § 1013 a § 1042  nového občanského zákoníku, kde se říká:

  • 1013 (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (emise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku;
  • 1042 [Ochrana proti jinému způsobu rušení] Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje.

V míře intenzity obtěžování pak mohou pomoci související technické normy. Právní kroky jsou však až krajním řešením, a to když selže lidská dohoda. Obtěžování zdrojem světla se pak posuzuje podle konkrétního případu a určitých podmínek.

Na veřejné osvětlení se vztahují jiné zákony

Trochu jiné je to u veřejného osvětlení. Týká se osvětlení ulic, silnic nebo ostatních veřejných prostranství. Zajišťuje bezpečnost a komfort pro obyvatele za tmy a vnímání prostoru v noci. Veřejné osvětlení se z hlediska stavebního práva realizuje většinou jako Veřejně prospěšná stavba. Jejich realizace se řídí stavebním zákonem, souvisejícími přepisy a normami, a to včetně dodržení odstupových vzdáleností.

Pokud vás obtěžuje lampa veřejného osvětlení, která svítí velice silně a špatným směrem, může to být z důvodu jejího špatného sklonu či  spodního vypouklého krytu. Takovéto kryty odráží a rozptylují světlo vodorovně a šikmo nahoru a tímto nejen oslňují, ale zhoršují i noční viditelnost.

Pokud je pro vás situace neúnosná, je nutno se obrátit na příslušný stavební úřad a hygienickou stanici, které vám sdělí možné kroky k nápravě. Je nutno upozornit na to, že i v této oblasti přicházejí nové technické možnosti a vývoj posledních let přináší další trendy. A pokud ani to nepomůže, přicházejí v úvahu rolety či žaluzie.

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login