Rady a tipy

Co je rozhrada, kdo ji vlastní a kdo udržuje?

Od   | 

K ohrazení pozemku není nutné, aby na místě stál klasický plot, zeď či zídka. Občanský zákoník zná pojem rozhrada, což je v podstatě cokoliv, co jasně určuje, kde pozemek má své hranice. Mez, potok, stromořadí, plot, zeď, keře. Sousedé se často hádají, čí je a kdo jí má opravit či udržovat. Žádná pravidla pravé ruky a podobně dávno neplatí.

Konec pozemku může označovat například stromořadí

Pokud jste majiteli novostavby, obydleli jste parcelu dříve než soused a postavili jste si k ohraničení pozemku plot či zeď a máte k tomu doklady, tato zeď či plot bude napořád přináležet k vašemu pozemku a kdokoliv bude pozemek v budoucnu vlastnit, bude také muset tuto rozhradu opravovat a udržovat.

Pokud se neví, čí plot je, je obou

Pozor, stavíte-li rozhradu, která bude jen vaše (buď po domluvě se sousedem nebo v případě, že vedle vás dosud není obydlený pozemek), měli byste jí celou tloušťkou postavit ještě na „svém“. Složitější situace nastává, pokud se sousedé na plot složili, postavili jej přesně na hranici, ale na dokladech je jen jeden z nich. Nebo pokud plot dávno stojí, ale nikdo už neví, kdo ho kdysi postavil. Občanský zákoník říká, že tam, kde je vlastnictví rozhrady jasné, nese vlastník náklady na její údržbu a obnovu ze svého. Kde vlastnické právo jasné není, platí dle občanského zákoníku vyvratitelná právní domněnka, že rozhrada je společná. Na natření a spravení rozpadlého plotu, jehož stav oběma sousedům vadí, nebo působí jednomu z nich škodu, stojí na hranici a neví se, čí je, by se tak sousedé měli složit. Kdyby jeden ze sousedů s opravou, složením se na opravu či samotným spoluvlastnictvím plotu nesouhlasil, nezbývá než se soudit. Soud může na základě šetření a důkazů rozhodnout, že je buď rozhrada společná, nebo určí konkrétního vlastníka.

Živý plot by měl být vysazen přesně na vašem pozemku

Nemusíte opravovat, nesmíte ale škodit

Vlastník rozhrady sice nemá žádnou povinnost udržovat svou rozhradu v bezvadném stavu – nikdo po vlastníkovi například nemůže žádat opravu polorozpadlé kamenné zdi – ale samozřejmě jen do té míry, aby sousedovi nevznikala jakákoliv škoda. Obnovit zeď by tak soused mohl úspěšně žádat, pokud se stala už nezřetelnou, nebo pokud se mu na zahradě producírují vaše slepice a znečišťují mu ji. Pokud máte ve špatném stavu strouhu či potok a sousedovi to podmačuje pozemek, rovněž by se mohl úspěšně domoci nápravy.

Potok může také zastat funkci plotu

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login