Architektura a design

Jak se poprat se stavbou rodinného domu na severním svahu

Od   | 

Všechny domy nemohou být postaveny na jižním svahu, aby do nich proudilo slunce ze všech stran. Jsou tu i svahy severní. A pokud jste majitelem pozemku na tuto světovou stranu, nezoufejte, že budete mít doma málo světla. Šikovný architekt se i s tímto faktem vypořádá. Ale nenechávejte to jen na něm! Poznejte možnosti, v domě budete bydlet vy. Tak ať se v něm cítíte dobře!

Dům v severním svahu není nikdy osluněn tak, jako dům ve svahu jižním. Šikovný architekt se ale s tímto faktem umí poprat.

Koncepci uspořádání domu na svahu zásadně ovlivní to, odkud je pozemek přístupný a napojený na komunikace a inženýrské sítě.

Pokud je přístup ke svažitému pozemku s přístupem shora od jihu, můžeme kompozici domu přizpůsobit přirozenému kopírování svažitosti původního terénu a tak nechat vzniknout řadu vzájemně výškově posunutých hmot domu a tím vnitřních prostorů. Domem lze pak sestupovat dolů jakoby po původním svahu. Tato koncepce pak umožňuje vznik prostorů s možností bočního denního osvětlení a osluněním na východ či západ.

Pokud je přístup k pozemku pod svahem tedy ze severní strany, je řešení jednodušší.  K nejnižší severní straně domu lze umístit garáže, vstupní a technické prostory. Do vyšších podlaží, lépe prosluněných podlaží se pak snáze zakomponují obytné místnosti i ložnice s orientací východ-jih či jih-západ, a to dle nároků na provoz a režim budoucích uživatel. Je však třeba si uvědomit, že nástup k obytným prostorům se bude odehrávat do schodů. V nejvyšší části by se měly pro náročnost umisťovat ty prostory, které budeme používat s menší frekvencí.

Služby architekta budete potřebovat mimo jiné i pro povolovací proces, tedy pro Ohlášení stavby. Ve smyslu novely stavebního zákona § 104 odst. (1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u: 

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Dle §105 odst.2 písmen e ) a f): K ohlášení stavebník připojí:

–  projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení

–  souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu

Dále před řešením uspořádání našeho domu bychom měli vědět, jaká hlavní omezení nás na našem pozemku ve svahu čekají, a to zejména:

– pokud je pro obec vypracován územní plán, musí se dodržet regulativy, stanovující % zastavění pozemku, výšku zástavby, tvar střech apod.

– dodržení obecně technických podmínek na výstavbu

– dodržení legislativních pravidel o odstupových vzdálenostech od hranic pozemku

– dodržení  podmínek denního osvětlení a oslunění

Foto: Master design, Ok plan architects


You must be logged in to post a comment Login