Architektura a design

Jak se bydlí v zakulaceném domě v Luhačovicích?

Od   | 

Při projíždění nádhernou oblastí Luhačovického Zálesí, která se nachází na pomezí Valašska a Slovácka, si nemůžete nevšimnout impozantní rodinné vily. Poutá pozornost ojedinělou architekturou, a to i přesto, že je velmi s citem začleněna do krajiny. 

Dům je postaven v západním svahu na pozemku velkém 699 m2 a má dvě plnohodnotná, částečně zapuštěná podlaží a jedno malé ustoupené. Při pohledu od komunikace připomíná průnik dvou hranolů s válcem a od paty svahu zase průnik většího a menšího válce. 

Půdorysně má dům tvar čtvrtkruhu, kdy  jihozápadní fasáda se maximálně otevírá směrem k jihozápadním výhledům do protilehlých ozeleněných kopců.

Snaha architekta bylo maximální využití potenciálu pozemku nejen stavbou, ale i pro venkovní pobyt tak, aby byla ponechána maximální volná plocha zahrady na jihu před domem. Stavba je proto umístěna do severovýchodní části pozemku v předepsaných odstupových vzdálenostech.

V horním patře se nachází obývací pokoj s kuchyní, jídelním stolem a spíží

Svažitost pozemku je využita také pro výškové členění stavby – nástupní patro se nachází v úrovni komunikace a je tu srdce domu – hlavní obytná místnost, kuchyně a centrální spíží. Do úrovně zahrady je umístěno klidové patro, ve kterém se nacházejí ložnice.

Nad prvním podlažím je umístěna samostatná část, pojednaná tvarově jako nástavba elipsovitého půdorysu na střeše domu. Nachází se tu pracovna, která je k hlavní obytné zóně propojena interiérovým odlehčeným schodištěm. Do spodního patra je umístěna ložnice manželů, dětské pokoje, centrální koupelna a technické zázemí domu. Pokoje mají výstup na ochoz, propojený se zahradou. Střecha je plochá a počítá se s jejím celoročním ozeleněním.

Před obloukovou fasádou na jihozápadě je předsazen ochoz, tvořený lehkou konstrukcí z lešenářských trubek a dřevěných podlážek z dubových prken. Ochoz je v úrovni střechy kryt trapézovým plechem. Ve stejném řešení je také parkovací přístřešek před domem.

Nosná konstrukce domu je tvořena zděnými stěnami a železobetonovými stropy. Fasády jsou provedeny jako sendvičové s provětrávanou mezerou a různými povrchovými úpravami – pro severní a východní fasádu je finální povrch trapézový plech v pozinkové úpravě, kotvený k podkladnímu roštu nasvislo, na obloukové fasádě a hmotě pracovny je použito lisované skl

Fotogalerie:

Zdroj: OK Plan Architects


You must be logged in to post a comment Login