Rady a tipy

Pronajímáte byt? Nevynechte v nájemní smlouvě tyto věci

Od   | 

Pronájem bytu patří mezi zcela běžné záležitosti. Nedostatky v nájemní smlouvě však mohou pronajímateli způsobit celou řadu potíží. Jak tedy připravit takovou nájemní smlouvu, která bude v souladu se zákonem a ochrání pronajímatele před možnými riziky?

Chystáte se pronajímat byt? Začněte přípravou písemné nájemní smlouvy. Zdroj: Unsplash

Úvodem je třeba si říci, že nájemní smlouva musí být vždy písemná a musí vycházet z občanského zákoníku, konkrétně z části upravující nájem bytu a domu (§2235-2301). Pokud tedy narazíte na jakoukoliv nesrovnalost, je dobré si ji v zákoníku dohledat.

Co patří do nájemní smlouvy

V nájemní smlouvě nezapomeňte uvést, mezi kým se uzavírá a kterého konkrétního prostoru se týká. Další podstatnou informací je pak nejen výše nájmu, ale také jakou formou bude hrazen a v jakém termínu. Dále zde stanovte výši záloh a specifikujte, co poskytuje majitel (plyn, voda) a co si naopak nájemce zajišťuje sám (internet, TV). Nakonec nezapomeňte ani na stanovení délky nájmu (doba určitá, neurčitá) a způsob, jakým může být nájemní smlouva ukončena.

Jaký dřez do malého bytu?

 

Nájemní trh se mění – nezapomeňte na to ve své smlouvě

V případě stanovení výše nájmu doporučujeme myslet ještě na jednu věc, a tou je dynamický vývoj trhu s nemovitostmi. Abyste proto mohli nájem zvýšit nebo snížit podle potřeby, je důležité tuto informaci do smlouvy zahrnout. Stačí jen dodat, že se nájem může měnit právě dle vývoje nájemního trhu. Kromě toho nezapomeňte ochránit výši nájemného před inflací, a to takzvanou „inflační doložkou“.

Nájemní smlouva musí být v souladu s občanským zákoníkem. Zdroj: Canstockphoto

Jak určit ideální kauci

Výše kauce závisí především na vás. Pamatujte ale, že občanský zákoník stanovuje její maximální výši. Podle zákona nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájmu. V opačném případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení a nájemce by měl nárok si ji vyžádat zpět. Pokud majitel musí oprávněně část kauce použít na opravy, má právo si říct o doplnění kauce do původní výše.

Zůstaňte v obraze

Nájemce je ze zákona povinen majiteli bytu oznámit každého nového člena domácnosti, a to do 2 měsíců. Majitel si navíc může ve smlouvě vyhradit právo na souhlas s novým členem (neplatí v případě, že se jedná o blízkou osobu) a maximálním počtem osob v dané domácnosti.  

Obecně se doporučuje zahrnout do nájemní smlouvy co nejvíce informací. Jednotlivé situace se vám pak budou snáze řešit. Zdroj: Cobra

Hlídejte si podnájem

Nájemce má nárok vzít do podnájmu další osobu bez povolení majitele bytu. Pokud se tomuto chcete vyhnout, ošetřete si tuto skutečnost ve smlouvě. Stačí uvést, že pro tyto účely musí mít nájemce váš souhlas.

Zdroj: občanský zákoník, sousedskerady.cz

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login