Rady a tipy

Problém s odpadem vyřeší kvalitní popelnice

Od   | 

Odpad, jeho vytváření i likvidace – to je jedno z nejdůležitějších témat poslední doby, které rezonuje lidmi napříč generaci. Obyvatelstvo na naší planetě zanechává zásadní odpadní stopu, která na Zemi nechává následky. I když jsme šetrní a neplýtváme potravinami, oblečením ani dalšími věcmi v domácnosti, stejně se vytváření určitého množství odpadu nevyhneme. Alespoň trochu ale můžeme všichni pomoci k tomu, aby byla planeta odpadky zatěžována co nejméně. A to pořízením
kvalitní popelnice.

Na směsný i tříděný odpad

Základem je nemít jednu popelnici na všechno. Většinu odpadu totiž lze celkem snadno roztřídit tak, aby se dal zrecyklovat a znovu použít k novému účelu. Dnes si
můžeme k rodinnému domu, na chalupu i do firmy pořídit celou sadu odpadních nádob s barevným rozlišením, díky nimž můžeme hned vesele začít s tříděním. Barvy jednotlivých popelnic na tříděný odpad dle evropského standardu jsou následující – žlutá na plast, modrá na papír, zelená a bílá na sklo, červená na
elektroodpad a šedá na kovový odpad. Co nelze zrecyklovat, to patří do směsného odpadu. Sem směřují znečištěné obaly od potravin, použité hygienické potřeby, zbytky kosmetiky, zrcadlové sklo nebo PVC. Pro komunální odpad můžeme vybrat jak variantu popelnice plastové, tak plechové, pozinkované. Plechová popelnice se hodí tam, kde se budeme zbavovat například žhavého popelu, jelikož je v tomto směru odolnější než její plastová kolegyně.

Jak naložit s bioodpadem?

Tak trochu samostatnou kapitolou je pak bioodpad. Ten vytváříme všichni a v podstatě každý den při přípravě potravin, při níž vznikají zbytky. Mezi bioodpad se
řadí také suchá tráva, spadané listí ze stromů, zemina, zbytky květin apod. Z takového odpadu se za správných podmínek může díky přirozeným půdním procesům stát nová kvalitní zemina, která je znovupoužitelná pro pěstování. Pokud nebydlíme v rodinném domě a nemáme prostor pro přírodní kompost či kompostér, kde by se bioodpad rozložil, můžeme situaci vyřešit pořízením speciální popelnice na bioodpad. Ta může vypadat stejně jako popelnice na směsný či recyklovaný odpad, nicméně je pro ni typická hnědá barva. Zápachu z takové odpadní nádoby, do níž patří různé biologické zbytky, se obávat nemusíte. Popelnice disponuje ventilačními průduchy pro cirkulaci vzduchu a pro jistotu můžete vzniku nepříjemného odéru zabránit také pořízením pohlcovače pachu.

Pro popelnici na bio odpad je typická hnědá barva. Zdroj: Dopner


You must be logged in to post a comment Login