Články

Příspěvek na bydlení: Žadatelé možná nebudou muset dokládat své příjmy a náklady za energie

Od   | 

Osoby pobírající příspěvek na bydlení musejí dokládat minimálně dvakrát ročně nejen své příjmy, ale i náklady na bydlení. Návrh zákona však počítá s možností, že by nově příjmy za zaměstnance začali dokládat zaměstnavatelé a náklady za energie jejich dodavatelé.

Víte, jaké změny se chystají u příspěvku na bydlení? Zdroj: pexels.com

Předchozí změny nebyly dostatečné

Přestože žádosti o příspěvek na bydlení jednou změnou prošly, tato změna nebyla dostačující. Klienti úřadu práce nemusejí od 1. října 2022 dokládat své příjmy a výdaje na bydlení za každé čtvrtletí, nakolik bylo zpracování všech formulářů administrativně zdlouhavé a náročné. To samozřejmě prodlužuje celý proces uznání a vyplacení příspěvku.

 

Které přípravky použít na dětská kousátka a lahvičky?

 

Novela zákona o státní sociální podpoře navrhuje digitalizaci povinné komunikace mezi jednotlivými právnickými osobami (ČSSZ, ÚP, zaměstnavatelé a dodavatelé energií). Právě tyto subjekty mají vliv na rozhodnutí o dávce. Díky této novele by mělo dojít k rychlejšímu vyřízení dávky ve prospěch žadatele, ale také ke snížení objemu práce zaměstnancům ÚP.

Podle novely zákona by se papírování samotným rodinám zjednodušilo. Zdroj: pexels.com

Díky novele by se předešlo zbytečným chybám

Podle dotazníkového šetření vyšlo najevo, že spousta žadatelů udává ve formulářích chybné informace. Žadatelé mají obvykle problém s dokazováním příjmů ze zaměstnání. Občas nevědí, jakou částku uvést. Pokud je hodnota chybná a neshoduje se s doloženou výplatní páskou, jde o zdlouhavý proces oprav.

Další problémy žadatelům dělá také uvádění přeplatků a nedoplatků za energie. Pokud bude mít tyto informace ÚP přímo od dotyčných subjektů, celý proces by byl efektivnější a srozumitelnější.

Co by to znamenalo pro zaměstnavatele a dodavatele?

Pokud bude zákon přijat, zaměstnavatelům, ale i dodavatelům energií by ukládal povinnost údaje potřebné pro získání dávky posílat v digitální formě datovou schránkou rovnou ÚP, a to nejpozději do 8 dnů od přijetí výzvy ÚP. Zákon by rovněž stanovil formu pro zasílání těchto dokumentů, aby byl celý proces co nejjednodušší.

S účinností této novely počítá MPSV od 1. července 2023.

Zdroj: MPSV, Úřad práce ČR

 

Zásuvky i USB vždy na pracovním stole

 

 


You must be logged in to post a comment Login