Články

Příspěvek na bydlení: Lze jej čerpat i tam, kde nemáte trvalé bydliště?

Od   | 

Můžete o příspěvek na bydlení zažádat i v situaci, kdy nemáte na adrese svého skutečného pobytu zřízené trvalé bydliště? A co když se jedná o nebytový prostor? Nejen na tyto otázky vám odpoví náš článek.

Žádost mohou podat i rodiny bydlící v rodinných domech. Zdroj: Canstockphoto

Trendy jsou bezzárubňové interiérové dveře

Na příspěvek dosáhne více lidí než dřív

Nárok na příspěvek na bydlení má v současnosti mnohem víc lidí – a to zejména díky zvyšování normativních nákladů. Někdy nárok vzniká také jednotlivcům bydlícím v nájmu. Žádat o něj mohou také rodiny bydlící v rodinných domech. Pro nárok na příspěvek na bydlení se však posuzují příjmy všech členů domácnosti. I proto na příspěvek některé rodiny nedosáhnou.

Na příspěvek dosáhnou mnohem snadněji osoby žijící v nájmu. Nájemné se totiž na rozdíl od hypotéky započítává do nákladů na bydlení. Na příspěvek dosáhnou také OSVČ v režimu paušální daně, pokud bydlí v nájmu.

Dávka vám bude přiznána, pokud prokážete, že za náklady spojené s bydlením (nájem, energie, služby) zaplatíte více než 30 % svého příjmu. Žádat lze až 3 měsíce zpětně.

Jak vybrat správně dřez do malé kuchyně?

 

Žádost o příspěvek na bydlení a trvalé bydliště

Zažádat o dávky státní sociální podpory lze v místě trvalého bydliště, ale i v místě bydliště, kde skutečně žijete. S tím se pojí také další užitečný fakt. O příspěvek na bydlení si můžete žádat, i když v místě svého nájmu nemáte trvalé bydliště. Tento fakt platí od července 2020.

Do žádosti o příspěvek na bydlení vyplníte adresu trvalého pobytu, skutečného pobytu. Dále pak doručovací adresu.

Dále bychom neměli zapomenout zmínit, že si můžete v místě svého nájmu zřídit trvalý pobyt. A to i přes nesouhlas majitele bytu, ten vám to ze zákona zakázat nemůže. Pokud je zákaz součástí nájemní smlouvy, nemá vůbec žádnou váhu.

Pokud by zájemce žádal o dávku na byt, kde má trvalé bydliště, ale nežije v něm, může mu Úřad práce dávku přestat vyplácet. Úředníci totiž mohou od roku 2020 chodit a kontrolovat, kdo s nimi opravdu žije. Vy jako nájemníci máte právo úřední osobu do bytu nepustit, ale přijdete o daný příspěvek.

Hypotéka se bohužel do posuzovaných výdajů nepočítá. Zdroj: Canstockphoto

Žádost o příspěvek na bydlení v podnájmu

O příspěvek může žádat také ten, kdo má byt jako podnájemce – se souhlasem vlastníka bytu. Pro účely příspěvku na bydlení se k němu přistupuje jako k nájemci bytu.

Kdy příspěvek na bydlení nedostanete?

Příspěvek na bydlení nedostanete ve chvíli, kdy budete bydlet v bytě, který není zkolaudován. Spousta žadatelů se dozví až na úřadě, že jejich byt není zkolaudovaný pro účely bydlení. Často se to děje u staveb, které jsou evidovány v katastru jako rodinné objekty, které mohou mít maximálně tři byty. Pokud na této adrese příspěvek již pobíral, je pravděpodobné, že vy jej nedostanete.

K tomu, abyste dosáhli na příspěvek, musíte bydlet v bytě. Pojem byt blíže specifikuje zákon o státní sociální podpoře. Zákon říká, že prostor musí být využíván k takovému účelu, k němuž byl zkolaudován.

Problém je v bytech, které nejsou „byty“

Podle nového občanského zákoníku mohou pronajímatelé pronajímat k bydlení i takový prostor, který není určen přímo k bydlení, definici bytu uvádí v § 2236. Může jít třeba o situaci, kdy pronajímatel pronajímá k bydlení ateliér nebo sklep. V takové chvíli se nejedná o byt zkolaudovaný k bydlení. A vy tak nemůžete žádat o příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení pomůže s napjatým rozpočtem. Zdroj: Canstockphoto

Další dávka je ve formě doplatku na bydlení

Pokud podáte odvolání, ale i tak nedostanete příspěvek na bydlení, můžete požádat Úřad práce o dávku z hmotné nouze. Tou je doplatek na bydlení. O doplatek na bydlení lze žádat (od roku 2015), i když se nejedná o bytový prostor. O tuto dávku mohou žádat také klienti sociálních ubytovacích služeb (domovy pro seniory).

Zdroj: Úřad práce, MPSV

 

Která pračka ve SLIM verzi vypere až 10 kg prádla?

 

 


You must be logged in to post a comment Login