Zahrada

Předejděte časté příčině sporů: Vysaďte túje dál od sousedova plotu

Od   | 

Je to něco jako poznávací znamení klasické české zahrady – minimálně podél jedné strany se táhne řada tújí a zahradní architekti jdou „do vrtule“. My ale chápeme, proč si je lidé vysazují. Velmi dobře kryjí proti nechtěným pohledům, a to i v zimě. Nejsou drahé, nejsou náročné, vcelku rychle rostou a dají se dobře stříhat a tvarovat, tím pádem se dají umístit a také umisťují bezprostředně k plotu. Má to jeden háček. Být by tam po právní stránce neměly. Měly by mít odstup od plotu 1,5 m. A to je v malých zahrádkách nesmyslné. A pokud by náhodou byly opravdu vysoké, což zrovna u tújí není žádný problém, a přesáhly výšku 3 m, jejich správný odstup by dokonce měl být…3 m!

Řečí občanského zákoníku, § 1017: (1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Přesahují-li túje sousedův plot, může vznášet námitky. Podle zákonů má právo na jejich odstranění, jsou-li vysazené blíž, jak 1,5 metru od plotu. Zdroj: Canstockphoto

Důvod chtějí soudy ke kácení

Diskutabilní je zejména onen „rozumný důvod“, kterým jistě může být například nepřiměřené stínění. Z praxe vyplývá, že důvod je požadován zejména v okamžiku, kdy by se mělo jednat o odstranění plotu již vzrostlého; pokud si ale chcete vysazovat nový, více riskujete, že se soused ozve ihned a více méně právem. Jak na to, abyste se vyhnuli sporům?

Jak poznat správnou kvalitu LED

Dodržte to

Nejnáročnější, ale rozhodně nejjistější způsob. Máte-li velký pozemek, zkrátka túje nebo jiný živý plot opravdu vysaďte metr a půl od plotu. Počítejte s tím, že se túje rozrostou i do strany, takže mezera nakonec nebude tak velká a jehličnany budou lépe vypadat, než „nahňácané“ u plotu a nucené hnát pouze do výšky. Tímto řešením uděláte také ohromnou radost dětem, kterým tak vytvoříte „cestičky“ a „schovávačky“ tak luxusní, o kterých se vám nezdálo. Jen dejte pozor, ať nakonec nezůstane pěšinka tak úzká, že by se děti musely prodírat – túje jsou jedovaté a mohou zevně podráždit pokožku. Jejich pozření naštěstí vzhledem k tvrdosti a nevábnosti většinou nehrozí.

Vysazujte túje dál od plotu, budou růst více do šířky a děti budou mít díky nim skvělou schovku. Zdroj: Canstockphoto

Řešte to

A co když je zahrada malá, túje, nebo konec konců i jiné keře, už jsou na místě, nebo je umístit chcete, ale soused protestuje? Mluvte s ním, zjistěte, co mu vadí. Příčina může být různorodá, od přesahujících větviček, které byste se měli nabídnout chodit stříhat, až sousedé odjedou na chatu, přes jedovaté plody, na které by mohly ze zahrady dosáhnout jejich děti (pomůže plot, přes který nemohou děti prostrčit prstíky) až po výšku, která může být výsledkem kompromisu. Pořád lepší je mít živý plot nějaký, než žádný, a na maličkých zahradách o výměře třeba 300 metrů čtverečních odstupy zkrátka dodržet nelze.

Domluvte se předem

Vystrašili jsme vás? Někdy naprosto nejlepším řešením může být pozvat souseda na grilování a mimochodem se ho optat, jak by se stavil k živému plotu, který bude hezký i z „jeho“ strany a umožní vám více soukromí. Možná zjistíte, že soused bude ještě rád, že sazenice zaplatíte vy, ne on. A v občanskoprávních sporech bez výjimky platí, že kde není žalobce, není ani soudce.

Posviťte si na zahradě s inteligentním osvětlením Philips HUE


You must be logged in to post a comment Login