Články

Předdůchod a příspěvek na bydlení: Co musíte vědět?

Od   | 

Předdůchod ze soukromého penzijního spoření může být výhodným řešením pro ty, kteří chtějí opustit pracovní trh dříve, než dosáhnou řádného důchodového věku. Příjem z předdůchodu navíc nezabraňuje, abyste získali příspěvek na bydlení. Což může být překvapivé, když vezmeme v úvahu ostatní započitatelné příjmy.

Nárok na příspěvek na bydlení máte i v případě, že pobíráte předdůchod. Zdroj: pexels.com

Předdůchod a příspěvek na bydlení: Co musíte vědět?

V současné době se stále více lidí rozhoduje pro odchod do předdůchodu, což jim umožňuje získání renty ze soukromého penzijního spoření ještě před dosažením řádného důchodového věku. Tento krok může výrazně zlepšit kvalitu jejich života v pozdním středním věku. A to aniž by to ovlivnilo výši budoucího státního důchodu. Méně známou skutečností je, že předdůchod není zahrnován do rozhodného příjmu pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení, což může být velkou výhodou pro ty, kteří se rozhodnou tuto možnost využít.

Předdůchod a jeho výhody

Předdůchod, vyplácený z doplňkového penzijního spoření (DPS), nabízí účastníkům několik výhod, které jim mohou pomoci přejít do důchodového věku s menšími finančními obtížemi. Hlavní výhody předdůchodu zahrnují možnost odchodu do důchodu až o pět let dříve, aniž by to ovlivnilo budoucí státní důchod. Tato možnost je dostupná pouze těm, kteří spoří v rámci DPS, nikoliv v rámci staršího penzijního připojištění.

 

Úsporná umyvadlová baterie. Která to je a kam pro ni?

 

Finanční nezávislost bez omezení příjmů

Jednou z významných výhod předdůchodu je, že jej lze čerpat bez omezení dalších příjmů. To znamená, že narozdíl od předčasného důchodu od státu, který omezuje možnost uzavření standardní pracovní smlouvy nebo podnikání, umožňuje předdůchod lidem nadále pracovat a vydělávat bez omezení. Tím se zvyšuje flexibilita a finanční nezávislost v období před řádným důchodovým věkem.

Daňové výhody a zdravotní pojištění

Předdůchod přináší i určité daňové úlevy. Například příspěvky od zaměstnavatele nejsou zatíženy 15procentní daní z příjmu. Další výhodou je, že stát za osoby čerpající předdůchod hradí zdravotní pojištění, což znamená, že tyto osoby nejsou zatíženy dalšími náklady na zdravotní péči.

Předdůchod se může pobírat pět let před řádným termínem odchodu do důchodu. Zdroj: pexels.com

Předdůchod a příspěvek na bydlení

Předdůchod je při posuzování nároku na příspěvek na bydlení značnou výhodou. Na rozdíl od mnoha jiných příjmů, které úřady práce zahrnují do rozhodného příjmu (jako jsou nemocenské dávky, přídavky na děti nebo příjmy z nájmu), předdůchod z DPS do těchto příjmů nezapočítávají. Tento přístup je podložen zákonem o státní sociální podpoře, který specifikuje, jaké příjmy se do rozhodného příjmu počítají, přičemž doplňkové penzijní spoření mezi nimi uvedeno není.

Jak získat předdůchod

Abyste mohli čerpat předdůchod, musíte splnit několik podmínek. Hlavními jsou minimální doba spoření a výše naspořených prostředků. Předdůchod lze čerpat pouze z DPS, nikoliv z penzijního připojištění. Pokud máte penzijní připojištění, můžete požádat o převedení na DPS, avšak musíte to udělat u stávající penzijní společnosti.

Minimální doba čerpání a částka

Předdůchod musí být čerpán minimálně 24 měsíců a vždy v měsíčních částkách. Minimální měsíční renta nesmí být nižší než 30 % průměrné hrubé mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Pro rok 2023 to znamená, že minimální měsíční výplata předdůchodu musí činit 12 728 Kč, což vyžaduje naspořenou částku alespoň 763 680 Kč na pět let nebo 305 472 Kč na dva roky.

Výhody a nevýhody předdůchodu

Předdůchod má mnoho výhod, ale také několik omezení. Jedním z hlavních omezení je, že předdůchod musí být čerpán po minimální dobu 24 měsíců a v pravidelných měsíčních částkách, což může být nevýhodné pro ty, kteří preferují jednorázovou výplatu. Dalším omezením je požadavek na minimální výši naspořených prostředků.

Zdroj: predduchod.cz, duchodspravne.cz

 

Jak správně čistit barevný dřez?

 

 


You must be logged in to post a comment Login