Technika v domácnosti

Tepelné čerpadlo a pojmy, které byste měli znát

Od   | 

Ještě před tím, než se pustíte do výběru a nákupu tepelného čerpadla, byste se měli seznámit s několika základními pojmy, jejichž znalost vám následně usnadní samotný výběr. Které to jsou?

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus čerpající obnovitelnou energii ze vzduchu, zdroj: Vaillant

Současná tepelná čerpadla zajišťují nejen vytápění a přípravu teplé vody, ale umí také aktivně chladit. Tepelná čerpadla Vaillant jsou navíc velmi tichá, a to i při zajištění maximálně efektivního provozu. Které pojmy byste však měli znát ještě před tím, než se pustíte do samotného výběru?

Označení typu tepelného čerpadla

Na trhu se objevují tři základní varianty: vzduch-voda, země-voda, voda-voda. Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá energii přímo z venkovního prostředí, tedy ze vzduchu, a získané teplo pak využívá pro vytápění a případně i přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo v provedení země-voda zase přivádí teplo pomocí zemních vrtů nebo plošných kolektorů ze země. Pro tento druh tepelného čerpadla je nutné provést zemní vrt nebo instalaci plošného kolektoru zhruba dvakrát většího, než je obytný prostor. S tím související výdaje je pak nutné neopomenout při kalkulaci celé investice.

Sezónní energetická účinnost vytápění

Sezónní energetická účinnost vytápění ukazuje, jak je zdroj tepla účinný ve využití primární energie obsažené v palivu. Kvalitní kondenzační kotle mohou mít tuto účinnost až 95 procent, nejlepší tepelná čerpadla země/voda až kolem 220 procent.

U tepelných čerpadel je sezónní energetická účinnost SCOP přímo odvozená od topného faktoru COP a zahrnuje i faktor vyjadřující účinnost výroby a distribuce elektřiny. Čím je pak sezónní energetická účinnost vyšší, tím méně elektřiny spotřebujete.

Topný faktor

Jde o základní parametr ukazující účinnost samotného tepelného čerpadla. Jedná se o poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Čím vyšší topný faktor, tím méně nákladný provoz. Čím bude nižší teplota topné vody, tím bude vyšší topný faktor. I proto je doporučováno podlahové vytápění – to je totiž schopno topit i při nižších teplotách otopné vody, než je tomu u radiátorů.

Topný faktor je základní parametr ukazující účinnost samotného tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo aroTHERM plus, zdroj: Vaillant

Ekvitermní regulace

Je to regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje požadavek na teplotu otopné vody vstupující do topného systému tak, aby byla teplota v interiéru stále stejná.

Tepelná ztráta domu

Tepelná ztráta domu je množství tepla, které objekt potřebuje pro udržení stále stejné vnitřní teploty při venkovní výpočtové teplotě dle dané lokality za 1 hodinu. Udává se v kW.

 

Více informací najdete ZDE

 

 


You must be logged in to post a comment Login