Zahrada

Potřebujete zahradní domek? Kam ho můžete na svém pozemku postavit?

Od   | 

Chystáte se na stavbu zahradního domku? Ještě předtím, než se pustíte do samotné realizace, je třeba zjistit, za jakých okolností a kde domek může stát.

Zahradní domek můžete postavit dva metry od společného plotu. Zdroj: Canstockphoto

Vzdálenost zahradního domku od sousedova pozemku

Při stavbě zahradního domku je potřeba dle stavebního zákonu dodržet vzdálenost 2 metry od společných hranic pozemků. Tato povinnost je zapsána v §25 odst.5 vyhl.501/2006 doslova “Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.” Dle této vyhlášky smí tedy stavební domek stát před hranicí 2 metrů od sousedova plotu.

Nezapomeňte na zahradu zvolit nezámrzný ventil

Problém však nastává, pokud máte malý pozemek a většinu plochy již obsadil samotný rodinný domek a garáž. Poté jde tato povinnost jen těžko dodržet (pokud tedy nechceme domek umístit doprostřed pozemku). Jediným řešením je udělení výjimky, kterou vyhláška povoluje. Do stavby bez udělení vyhlášky a porušující toto pravidlo se rozhodně nepouštějte.

V některých případech je možné získat výjimku a postavit domek rovnou k plotu. Zdroj: Canstockphoto

Jak výjimku získat?

Pokud domek na zahradu zkrátka nevtěsnáte tak, abyste neporušili požadované vzdálenosti, je jediným řešením získat výjimku. Nejprve budete potřebovat souhlas od sousedů, kteří s pozemkem sousedí. Důležité také bude splnit podmínku, abyste sousedům příliš nestínili, nebo nezpůsobovali problémy kvůli stékání dešťové vody ze zahradního domku přímo na jejich pozemek. Velmi tedy záleží na vztazích s danými sousedy, kteří vám předepsaný formulář podepíší. Je tedy potřeba s takovými sousedy vše konzultovat.

Jakmile budete mít v ruce sousedův souhlas, můžete se vydat na stavební úřad kde si zažádáte o výjimku z odstupových vzdáleností. V převážné většině stavební úřad nedělá žádné problémy a pokud k tomu nemá žádné odůvodnění výjimku udělí. 

Je potřeba mít dobré vztahy se sousedy a splnit všechny podmínky. Zdroj: Pixabay

Je potřeba stavbu ohlásit, nebo zažádat o stavební povolení?

Je třeba také zjistit, jestli zrovna na váš zahradní domek bude stačit jen ohláška, nebo budete muset získat stavební povolení. Skvělou zprávou však je, že pokud stavba nepřesáhne 25 m² a 5 m výšky, můžete domek postavit i bez ohlášky a bez zbytečných běhání po úřadech. 

Pokud se vejdete do daných rozměrů, nemusíte vybíhat žádné papíry. Zdroj: Pixabay

Fotogalerie:

 

Proč toaletu se sprškou?

 

 


You must be logged in to post a comment Login