Architektura a design

Kdo posuzuje kvalitu dokumentace pro výstavbu rodinného domu

Od   | 

Stavíte dům a je k tomu množství dokumentů, kterým řádně nerozumíte? Kdo je zodpovědný za jejich kvalitu? Vy jste zaplatili, a to nemalou částkou, a nechcete mít další starosti. Očekáváte, že projektant nebo architekt odvede kvalitní práci. A když ne, kam se odvolat?

Nebudete-li s prací architekta nebo projektanta spokojeni, můžete se odvolat v Komoře architektů nebo v Komoře inženýrů. Zdroj: Canstockphoto

Než získáme dokumentaci, musíme se nejprve rozhodnout, jakým způsobem budeme dům projektovat. Převezme katalogový domek nebo budeme chtít originální pojetí od architekta?

Každý projektant musí být autorizovaným členem Komory architektů nebo Komory inženýrů a za svou práci je jim plně odpovědný. Nejste-li spokojeni, pak se na tyto komory můžete odvolat.

Nakresleno, hotovo…

Většina z nás dává přednost hotovému typovému projektu. Dnes existuje velká nabídka, stačí projít katalogy těchto typových projektů rodinných domků a z nich je si podle vzhledu a prostorového uspořádání vybrat takový, který bude našim představám nejvíce vyhovovat. Firmy je nabízejí buď jako projekt  samostatně a nebo jsou součástí dodávky stavby. Typový projekt také obsahuje vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektro, požární ochranu i průkaz energetické náročnosti.

Tyto předkládané typové projekty jsou však řešeny na univerzálním rovinatém pozemku bez ohledu na jeho konkrétní orientaci a napojení na komunikaci a inženýrské sítě. Proto je nutno dokumentaci pro povolovací proces doplnit o osazení domu na vlastní pozemek a napojení na inženýrské sítě. Cena typových projektů se pohybuje kolem částky 80 000 Kč, k tomu je ale nutno přičíst cenu za konkrétní osazení domu a napojení na inženýrské sítě.

Výběr katalogových domků je skutečně široký. Zdroj: Canstockphoto

Pro individuální projet je originální cesta

Uvažujeme-li o něčem originálním, můžeme zvolit cestu individuálního projektu. Ten je oproti katalogovému projektu podstatně pracnější, ale architekt dokáže tvůrčím přístupem a variabilitou zrealizovat představy a záměry klienta, a to tím, že do řešení dokáže zapracovat způsob života, zvyky, požadavky a nároky klienta. Avšak také dokáže využít klady určitého území, terénních podmínek konkrétního pozemku, jeho okolí, související zástavby a možností napojení na infrastrukturu.

Individuální projekt je však díky vyšší pracnosti a individuálnímu přístupu dražší oproti katalogovému. Záleží však na tom, jakou podrobnost dokumentace si necháme vypracovat.

Pro vydání ohlášení stavby nebo stavebního povolení je nutno doložit dokumentaci v povinném rozsahu dle  prováděcí Vyhlášky č. 62/2013 Sb.- O dokumentaci staveb.

Chceme-li mít však zajištěnu kvalitu jak řešení stavby, tak jeho kvalitní výstavbu je třeba mít vypracovány i další následné stupně projektu, které stavbu podrobně rozpracovávají a doplňují z hlediska pracovních postupů u realizace stavby.

U povolovacího procesu za odbornou kvalitu vypracovávané dokumentace u rodinných domů ručí svou odborností a autorizací zpracovatel.

Dotčené orgány státní správy a správci sítí se vyjadřují k dokumentaci z hlediska dodržení platné legislativy v širších souvislostech. Posuzují hlavně soulad stavby s územním plánem a dodržení vztahů v území, ochranu životního prostředí, stavbu z hlediska památkové péče, požární ochrany, možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu apod.

U individuálních projektů architekt využívá rodinné rytmu  a dále dům přesně zakomponuje do stávající krajiny. Zdroj: Canstockphoto

 

Máte správně pojištěnou nemovitost?


You must be logged in to post a comment Login