Architektura a design

Mezi pojištěním domu a domácnosti je rozdíl! Máte krytá všechna rizika?

Od   | 

Právě jste si nově vytapetovali, pořídili nový altánek na zahradu nebo nainstalovali vaši vysněnou kuchyňskou linku? Ale co když přijde vichřice nebo praskne vodovodní potrubí a voda poškodí stěny, nábytek a podlahy? Bohužel i takové nepříjemnosti se stávají, pro klidnější žití je dobré sjednat si pojištění majetku.

Pokud jste majiteli rodinného domu, kromě pojištění domácnosti budete potřebovat i pojištění stavby. Naopak v bytovém domě si majitel bytu sjednává jen pojištění domácnosti, dům má pojištěno buď družstvo nebo společenství vlastníků. 

K pojištění domácnosti můžete získat i takzvané asistenční služby. Například když si zabouchnete dveře, tak zdarma přijede zámečník

Jaký je mezi pojistkami rozdíl? 

Pojištění domácnosti se obecně vztahuje na škody, které vzniknou krádeží nebo živelní pohromou. Toto pojištění kryje vlastní vybavení, tedy veškeré movité věci, které tvoří zařízení domácnosti, například nábytek, elektroniku, ošacení a další věci sloužící provozu domácnosti. „Co vše do něj náleží, napoví zjednodušená pomůcka: představte si dům otočený vzhůru nohama. Co by se z něj vysypalo, to patří do pojištění domácnosti,“ vysvětluje Michal Šimon, manažer úseku neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny. Naopak pojištění stavby poskytuje ochranu majetku pevně spojeného se zemí a nelze jej odnést – mimo jiné zdi, střechu, okna nebo terasu, a to včetně jejího zastřešení. A týká se například škod, které způsobil požár, výbuch, přímý úder blesku, povodeň, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy či sněhová lavina, zřícení skal nebo pád stromů. Je tedy třeba sjednat obě pojistky, nebo vybrat produkt, který obě dvě zahrnuje. 

Pojištění domácnosti Domex+ zajistí váš klidný spánek

Asistence je velmi důležitá 

Nedílnou součástí majetkového pojištění bývají dnes i asistenční služby. Mohou se vám hodit, když si zabouchnete dveře nebo praskne vodovodní potrubí. Při sjednání pojistné smlouvy obdržíte konkrétní telefonní číslo na asistenční službu, kam zavolat, a to s možností volání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Operátor na lince vám vyhledá nejbližšího smluvního odborníka, a sdělí vám jeho časové možnosti a finanční limit plnění. Česká podnikatelská pojišťovna vám nyní k smlouvě na pojištění Domex+ přidává jako bonus rozšířené asistenční služby na rok zdarma (www.cpp.cz).

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti, to když váš čtyřnohý miláček něco někomu omylem provede, pojistka vám pomůže uhradit škodu.

Pět zásad správného výběru pojistky

  1. Mějte správně nastavenou částku – nezapomínejte na to, že zloděj možná odnese jen cennosti, ale když dům a vybavení vyhoří, budete si muset koupit znovu úplně vše – oblečení, nábytek, vybavení pro děti, sportovní vybavení, závěsy, ubrusy, nádobí – prostě vše to, na co se často v běžné pojistce nemyslí, protože si lidé řeknou, že zloděje takové věci nezajímají. 
  2. Zajímejte se o výjimky a limity plnění na různé skupiny věcí (např. na hotovost, techniku atd.) Dobrá pojišťovna vám tyto informace nebude zamlčovat. 
  3. Pokud to jde, pojistěte se na “novou cenu”. Pokud věci zničí například požár nebo voda, dostanete tolik, kolik stojí nové. 
  4. Sjednejte si asistenci – může vám velice pomoci v krizové situaci. Pokud se vám rozbije kotel v minus dvaceti, dobrá pojišťovna vám sežene smluvního odborníka nejrychleji. 
  5. Využijte akcí, slev – pojistka je levnější například, když zlepšíte zabezpečení domu, koupíte si i jiný produkt atd. 

 

 

VÍCE NA ČPP.CZ


You must be logged in to post a comment Login