Rady a tipy

Počet domácností s jedním obyvatelem vzrostl. Jedná se o novodobý trend, který není úplně zdravý

Od   | 

Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 toho o nás mnohé prozradilo. Zatímco některé výsledky dopadly podle očekávání, mnoho informací bylo překvapivých. Jednou z nich je i to, že stále více domácností obývá pouze jedna osoba.

V České republice žije více než 10,5 milionů obyvatel. Ti podle statistik obývají téměř 5 milionů domácností. Ovšem téměř 40 % z těchto domácností je jednočlenných. Tuto informaci přinesl Český statistický úřad v únoru letošního roku. Bylo tomu tak ale vždycky?

Domácností obydlených jednou osobou je u nás čím dál více. Nyní tvoří už více než třetinu všech domácností v ČR. Zdroj: Unsplash

Trend jednočlenných domácností meziročně narůstá

Oproti výsledkům sčítání z roku 2001 se počet lidí, kteří žijí sami, zvýšil téměř o půl milionu. Z toho vyplývá, že se počet jednočlenných domácností meziročně zvyšuje. Proč tomu tak je?

Senioři, Generace X i mladí lidé

O rostoucí trend domácností obydlených pouze jednou osobou se starají hned tři skupiny obyvatel: senioři, rozvedení a mladí lidé. V případě seniorů je samostatné bydlení často nedobrovolnou záležitostí. Mnoho z nich totiž přijde o svého partnera, a protože se délka života prodlužuje, počet jednočlenných domácností se seniory narůstá.

Další skupinu tvoří nejpočetnější generace v Česku, kterou jsou Husákovy děti, tedy lidé narození v 70. letech. Tito lidé mají dnes okolo 50 let a mnoho z nich prošlo rozvodem. Vzhledem k věku se však často nerozhodnou pro spolubydlení, ale pro žití v samostatné domácnosti. Nakonec pak jednočlenné domácnosti obývají mladí nezadaní lidé. Možnosti  budování kariéry i dostupnost vzdělání vedou k tomu, že zakládají rodiny čím dál později.

Generace X neboli „Husákovy děti“ je nejpočetnější generací v ČR. I to má vliv na rostoucí trend jednočlenných domácností. Zdroj: Unsplash

Nejvíce jednočlenných domácností je v Praze

Praha v tabulkách domácností obydlených jednou osobou jednoznačně vede. V závěsu za Prahou je Karlovarský nebo Ústecký kraj. Na Moravě je obecně méně domácností s jedním obyvatelem, nejnižší je tento trend však na Vysočině.

Do jednočlenných domácností se nepočítají děti

Mezi 40 %  jednočlenných domácností počítáme však skutečně jen ty, kde žije pouze jeden člověk. Nezahrnují se zde domácnosti rodičů samoživitelů s dětmi. Ty jsou totiž klasifikovány jako neúplné rodinné nebo nerodinné domácnosti a ve statistikách mají své vlastní místo.

Zdroj: ČSÚ, Český rozhlas

 

 


You must be logged in to post a comment Login