Architektura a design

Jak orientovat dům vůči světovým stranám aneb dopřejte si světlo nejen v duši

Od   | 

U pozemku pro výstavbu rodinného domu je nutno sledovat jeho orientaci ke světovým stranám, která je ovlivněna příjezdovou komunikací. Od té se odvíjí i orientace následné stavby.

Výhodná je příjezdová cesta ze severu nebo východu tak, aby soukromá část pozemku byla směrována na jih nebo na západ. Taková situace nám zajistí sluneční paprsky na místech, kde jsou potřebné. Na větších parcelách je možno vytvořit vhodné podmínky pro oslunění snadněji. Avšak ne vždy je toto uspořádání možné z hlediska širších vazeb v území. Složitější podmínky na pozemku jsou vždy předmětem koncepčního uspořádání stavby. Atypické podmínky konkrétního pozemku mohou přinést netypické a originální řešení.

Schema situace slunečního svitu.

Oslunění v závislosti na roční době

Zasituování rodinného domu na pozemku a možnost jeho natočení ke světovým stranám zásadně ovlivní uspořádání funkcí v domě a rozložení jeho vnitřních prostor. Jednotlivé světové strany mají rozdílné vlastnosti z hlediska oslunění a přirozeného osvětlení a s tím souvisejících přirozených teplot uvnitř domu. Je nutné vzít v úvahu rozdíly slunečního svitu v průběhu běžného roku z hlediska doby a úhlu dopadu paprsků. Úhel paprsků může mít vliv na pohodu pobytu v interiéru v různých ročních obdobích.

Tapety Esprit s květinovým vzorem

Necháte-li velké skleněné plochy směrem na jih, budete mít v interiéru hodně světla a tepla. Zejména v letních měsících budete potřebovat zastínění

Jak se budou místnosti využívat?

Pro koncepci uspořádání domu je třeba ujasnit, jak a po jakou dobu se budou jednotlivé prostory využívat a jaký bude požadavek na jejich přirozené proslunění. Je nevhodné situovat obytné místnosti pouze na jednu stranu, vhodnější je využití všech světových stran kromě severní. Tato strana však skýtá rozptýlené světlo a pro umístění některých pracovních prostorů je vhodná.

Při orientaci místností v rodinném domku v našem podnebném pásu lze vycházet z principu umístění pobytových místností na strany osluněné, nepobytové místnosti pak na stranu neslunnou, tedy severní.

Pokud si nejste jisti, řiďte se barevným schématem.

Pokud je to možné, situujte dětský pokoj směrem na západ. Dětem sem půjde celé odpoledne a večer sluníčko

Sluneční energie výrazně ovlivňuje energetickou bilanci domu. Z hlediska tepelných ztrát je vhodný co nejkompaktnější dům, tedy co nejmenší poměr plochy obvodových stěn vůči jeho objemu.

Světové strany z hlediska vlastností:

Severní strana je chladná, bez slunečního světla, poskytuje však rovnoměrné osvětlení. Na tuto stranu je vhodné umístění vstupních prostor, garáže, chodeb, schodišť, koupelny, wc , ale i kuchyně, pracovny, dílen a atelierů.

Východní strana umožňuje výrazné proslunění v ranních hodinách. V letním období je osvit příjemný, v zimě je strana chladná. Vhodná je pro umístění ložnice, kuchyně, jídelny, pracovny apod.

Jižní strana je chápána jako nejcennější ze světových stran. V zimě, kdy je slunce nízko, poskytuje hluboké proslunění místnosti, v letním období, kdy stojí slunce vysoko, jsou místnosti prosvětlené méně. Tato strana je vhodná pro situování obývacího pokoje, obytné kuchyně, jídelny, herny dětí, terasy apod.

Západní strana je v letních měsících vystavena značnému slunečnímu záření, kdy slunce přechází nízko nad západním obzorem a svítí téměř kolmo do oken. V zimních měsících je vystavena hlubokému proslunění. Je vhodná pro umístění obývacího pokoje, obytné haly, obytné kuchyně, jídelny, herny dětí, terasy apod.

Pro úsporu energie na vytápění je nejvhodnější orientace oken na jih, popřípadě na jihozápad.

Významnou roli hraje velikost, tvar a uspořádání oken. Obecně platí, že osvětlením jedním oknem se prosvětlí přibližně 6 m hloubky místnosti o výšce stěny 2,5 m. Přirozené osvětlení je dostatečné tehdy, když se plocha oken rovná přibližně 1/8 plochy místnosti při světlé výšce 2,5 m. Více světla propustí vysoká a úzká okna. Střešní okna propustí přibližně dvakrát více světla než okna svislá.

Budete-li mít prostor situovaný na sever, dopřejte mu velká okna

Legislativa

Ve smyslu platné legislativy je nutno upozornit na to, že pokud se předmětný pozemek s plánovanou stavbou nachází v sousedství jiných staveb, bude třeba před realizací prokázat, že stavbou nebude způsobeno stínění denního osvětlení, proslunění a oslunění. Jde o stínící vlivy na denní osvětlení budov a proslunění zejména obytných místností.

Foto: Master design architekti a archiv


You must be logged in to post a comment Login